-A A +A

4You-hanke vahvistaa nuorten taitoja pärjätä elämässä itsenäisemmin

Ke, 11/09/2019 - 15:12
Lastensuojelun jälkihuollon nuorten määrä on Suomessa kasvanut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Jälkihuollon nuoret ovat länsimaissa yksi syrjäytyneimmistä ryhmistä. Jälkihuollon päättymisvaiheessa nuorilla on myös korkea riski päätyä raskaiden sosiaalipalvelujen piiriin.

Nuorten jakautuminen itsenäistymisestä hyvin tai heikosti selviytyviin tapahtuu jälkihuollon loppupäässä noin 20-vuotiaana. (Lastensuojelun Keskusliitto. Pukkio, S. & Hipp. T. toim. 2016)

Harva lapsuuden kodistaankaan täysi-ikäistyvä nuori on valmis elämään täysin omillaan, ja vanhemmat monesti tukevatkin aikuistuvia nuoria pitkälle täysi-ikäisyyteen. Kun nuori itsenäistyy sijaishuollosta, tuen tarve on usein edelleen suuri. Nuori tarvitsee aikaa ja tukea opetellakseen itsenäistä elämää, ja tunnetta siitä, että hänen asioistaan ja hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita. 

–Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa (Seppälä, S. 2017. Kokemuksia sijaishuollosta itsenäistymisestä ja vanhemmuussuhteiden merkityksestä) kävi ilmi, että sijaishuollosta itsenäistyvät, jälkihuoltoon siirtyneet nuoret kokivat, että jälkihuolto päättyy liian aikaisin ja että tukitoimet ovat pirstaleisia ja keskittyvät liikaa taloudelliseen tukeen ja etuuksiin. Tutkimuksessa selvisi, että nuoret toivoivat itsenäistymisvaiheen palveluilta konkreettista, valmennuksellista tukea elämän hallintaan, arjen taitoihin ja ihmissuhteisiin, kehittämissuunnittelija Siina Vättö taustoittaa.

–Aspa-säätiö sai Stealta rahoituksen kehittämishankkeelle, jossa yhdessä nuorten kanssa kehitetään valmennuskonseptia, joka aidosti palvelisi nuoria. Tarkoituksenamme on tukea nuoria ennen jälkihuollon päättymistä ja käydä läpi yhdessä nuorten kanssa heille oleellisia asioita itsenäistymisen kannalta. 

–Keväällä 2019 alkanut kolmevuotinen 4You-hanke vahvistaa lastensuojelun jälkihuollosta itsenäiseen elämään siirtyvien nuorten arjen- ja elämäntaitoja ryhmävalmennuksen ja yksilöllisen tuen avulla Jyväskylässä. Teemme hankkeessa yhteistyötä Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen Martat ry:n, Pesäpuu ry:n ja Takuusäätiön kanssa, Vättö kertoo.

Taitoja hyvään arkeen

Siina Vättö arvioi, että noin 50 nuorta tulee osallistumaan 4You-hankkeeseen kolmen vuoden aikana.

–Hankkeen aikana teemme noin viisi valmennuskokonaisuutta ja jokaiseen ryhmään osallistuu noin 10 nuorta.

4You-hanke koostuu kolmesta eri moduulista, joiden rinnalla kulkee lisäksi yksilöllinen ohjaus.

–Yhtenä moduulina on tarjota nuorille konkreettisia keinoja arjen hallintaan. Yhteistyössä Keski-Suomen Marttojen kanssa harjoittelemme käytännössä erilaisia arjen taitoja, laitamme ruokaa yhdessä, opettelemme taloustaitoja sekä muita kodinhoitotaitoja. Lisäksi opettelemme tekemään viisaita arjen valintoja valitsemalla edullisempia ja terveellisempiä ostoksia kaupasta, Vättö kuvaa.

Tulevaisuuspaja auttaa nuoria suunnittelemaan tulevaisuutta

–Toinen moduuli on Tulevaisuuspaja. Tulevaisuuspajassa keskitymme siihen, että nuoret saavat tukea ja vahvistusta oman itsensä, minuutensa ja ajatustensa löytämiseen ja tunnistamiseen. Yhdessä opetellaan omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista. Pyrimme vahvistamaan nuorten itseluottamusta, niin että he löytäisivät voimavaroja toteuttaa unelmiaan ja suunnitelmiaan. Mikäli nuoren toivoa ja tulevaisuuden näkymiä vahvistetaan ja tuetaan, tuetaan samalla nuoren mahdollisuuksia löytää oma paikkansa ja ottaa omat resurssinsa kokonaisvaltaisesti käyttöön, Siina Vättö vakuuttaa. 

Aktivoiva toiminta tärkeää

– Kolmannessa moduulissa teemme ryhmän kanssa erilaisia harrastuskokeiluja. Tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen mieluisan harrastuksen.

Tutkimukset osoittavat, että mielekkäät harrastukset ovat erittäin tärkeitä lastensuojelun piirissä olevien nuorten hyvinvoinnin kannalta.

–Harrastusten kautta nuori voi kokea onnistumisia, toteuttaa itseään ja saada ystäviä.

Yhdessä omilleen

–Toiminnallinen hanke perustuu keskinäiseen vertaistukeen ja yhdessä tekemiseen. Suunnittelemme toimintaa yhdessä nuorten kanssa, heidän tarpeitaan kuunnellen. Viimeisenä toimintavuotena työstämme hankkeessa mukana olevien nuorten kokemusten ja tarpeiden pohjalta elämäntaitojen valmennuskonseptin nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien jälkihuollon ammattilaisten käyttöön, Vättö kertoo.

–Hankkeen läpileikkaavana ajatuksena on, että toimintaan osallistuvat nuoret verkostoituisivat keskenään, saisivat toisistaan vertaistukea ja että heille tärkeät lähisuhteet vahvistuisivat, Siina Vättö luonnehtii 4You-hanketta.

Nadja on mukana ensimmäisessä valmennusryhmässä

Jyväskyläläinen, 20-vuotias Nadja Häkkinen on mukana elokuun puolessa välissä alkaneessa 4You-valmennusryhmässä. Valmennusryhmä kokoontuu kerran viikossa.

– Tutustuin hankkeeseen oman sosiaalityöntekijäni kautta. Ajatuksena oli, että 4You-hanke voisi toimia minun ankkurina.

Nadja odottaa pääsevänsä vahvistamaan itsenäiseen elämään liittyviä taitoja. – Haluan saada kokea onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia ja osallisuutta.

– Jokaisen ryhmäläisen kokemus ja tausta on yksilöllinen. Ajatusten ja tunteiden jakaminen saman kokeneen kanssa voi tuntua helpommalta. Välillä voidaan jutella vaikeammistakin asioista, välillä taas nauretaan. 4You-toiminnan lomassa tutustuu uusiin ihmisiin. Parhaimmillaan tällainen valmennustoiminta luo uusia ystävyyssuhteita ja tuo iloa sekä vertaistukea kaikille osapuolille, Nadja kuvaa.

Nadja on käynyt jo kaksi vuotta iltalukiota.

– Tällä hetkellä opinnot sujuvat mielestäni hyvin ja minulla on nyt motivaatio opiskella.

Nadjan toiveissa on, että hän saa opinnot suoritettua ensi vuoden puolella.

Lue lisää 4You-hankkeesta

Kirjoittaja: Eini Kettunen (juttu on julkaistu syyskuussa ilmestyneessä Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä, s. 14)