-A A +A

Asiakaskysely: Aspa Palvelut on onnistunut tavoitteissaan 4,4/5

Ke, 12/12/2018 - 07:38
Aspa Palvelut Oy:n asiakaskysely toteutettiin syys-lokakuussa 2018 yhdessä tutkimusyhtiö Innolinkin kanssa.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Aspa Palveluiden toimintaan, Aspa Palveluiden onnistumista tavoitteissaan sekä asiakkaiden mielikuvia yhtiöstä. Vastauksia kerättiin asumispalveluja tilaavilta asiakkailta (kunnat) puhelimitse ja asumispalveluita käyttäviltä henkilöasiakkailta sähköisesti. Yhteensä vastauksia saatiin vajaa 500 kappaletta.

Kyselyn perusteella tilaaja-asiakkailla on vahva mielikuva Aspa Palveluista asumispalveluiden tuottajana ja itsenäisen asumisen mahdollistajana. Tilaajat kokevat yhtiön luotettavaksi ja asiakkaiden toiveet huomioon ottavaksi palveluntuottajaksi, joka on aktiivinen erilaisten palveluratkaisujen löytämisessä yksittäisen asiakkaan tarpeisiin. Tilaaja-asiakkaat arvioivat Aspa Palveluiden onnistuneen tavoitteessaan arvosanalla oli 4,04/5.

Asumispalveluiden asiakkaiden (henkilöasiakkaiden) vahvimmaksi mielikuvaksi nousivat hyvä palvelu ja henkilökunnan rooli onnistuneessa palvelukokemuksessa. Henkilökunta huomioi asiakkaat ja pyrkii löytämään yhdessä asiakkaiden kanssa heille sopivia ratkaisuja arjessa. Asiakkaat nostavat esille toiveidensa ja tarpeidensa kuulemisen sekä palveluiden luotettavuuden ja henkilökohtaisuuden. Henkilöasiakkaat arvioivat Aspa Palveluiden onnistuneen tavoitteessaan arvosanalla 4,4/5.

–On hienoa, että asiakkaidemme tyytyväisyys on viime vuosina pysynyt samalla korkealla tasolla. Vuosittainen asiakaskysely on tärkeä perusta toiminnallemme. Sen lisäksi haluamme saada tietoa päivittäisestä tekemisestämme, sanoo Aspa Palvelut Oy:n varatoimitusjohtaja Seija Milonoff

–Tulevana vuonna kysymme palautetta viikottain asiakaskyselyllä, jonka avulla pyrimme laadun jatkuvaan parantamiseen arjessa. Keräämme lisäksi itsearviointia viikottain ja arvioimme näin myös omaa onnistumistamme suhteessa asiakkaan antamaan palautteeseen. Näillä toimenpiteillä pääsemme ketterämmin tarttumaan mahdollisiin kehittämiskohteisiimme ja varmistamaan palvelumme korkean laadun, Milonoff jatkaa.