-A A +A

Asiakastutkimus 2019: Aspa Palvelut on onnistunut tavoitteissaan 4,4/5

Ke, 11/12/2019 - 12:52
Aspa Palvelut Oy:n asiakastutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2019 yhdessä tutkimusyhtiö Innolinkin kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilaaja- ja henkilöasiakkaiden tyytyväisyyttä Aspa Palveluiden toimintaan, Aspa Palveluiden onnistumista tavoitteissaan sekä asiakkaiden mielikuvia yhtiöstä. Vastauksia kerättiin asumispalveluja tilaavilta asiakkailta (kunnat) puhelimitse ja asumispalveluita käyttäviltä henkilöasiakkailta sähköisesti. Yhteensä vastauksia saatiin reilu 500 kappaletta. 

Tilaaja-asiakkaat kokevat Aspa Palvelut Oy:n luotettavaksi

Kyselyn perusteella tilaaja-asiakkailla (kunnat) on vahva mielikuva Aspa Palveluista asumispalveluiden tuottajana. Tilaajat kokevat yhtiön luotettavaksi ja asiakkaiden toiveet huomioon ottavaksi palveluntuottajaksi, joka ottaa asiakkaat mukaan tekemään itseään koskevia päätöksiä.

Kunta-asiakkaat kokevat, että Aspa Palvelut tukee kokeilevaa palvelukulttuuria, jossa pyritään yhdessä asiakkaiden kanssa löytämään heille entistä parempia ratkaisuja. Avoimen palautteen perusteella he kokevat Aspan onnistuneen erityisen asiakkaiden kuuntelemisessa, yhteistyön toimivuudessa sekä asiakaslähtöisyydessä.

Tilaaja-asiakkaat arvioivat Aspa Palveluiden onnistuneen tavoitteessaan arvosanalla oli 4,2/5.

– Tutkimuksen tulos kannustaa jatkamaan ja tiivistämään yhteistyötä tilaajan kanssa. Sujuva yhteistyö tilaaja-asiakkaiden kanssa edistää henkilökeskeisten palvelujen toteutumista asiakkaan arjessa, kertoo Aspa Palvelut Oy:n varatoimitusjohtaja Seija Milonoff.

Henkilöasiakkaat kokevat saavansa tukea arkeen

Asumispalveluiden asiakkaiden (henkilöasiakkaiden) vahvimmaksi mielikuvaksi nousivat asiakkaiden saama apu ja tuki, jossa henkilökunnan merkitys nousee esiin selkeästi. Tärkeäksi koettiin Aspa Palveluiden pyrkimys löytää yhdessä asiakkaiden kanssa heille entistä parempia ratkaisuja sekä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuleminen arjessa. Asiakkaat kokevat Aspa Palveluiden onnistuneen erityisen hyvin asiakkaiden tukemisessa ja avun antamisessa sekä pitävät yrityksen palveluita luotettavina.

Henkilöasiakkaat arvioivat Aspa Palveluiden onnistuneen tavoitteessaan arvosanalla 4,5/5.

– Asiakkaiden tyytyväisyys kertoo ammattitaitoisesta ja sitoutuneesta henkilökunnasta, jolle tuloksesta kuuluu suuri kiitos, muistuttaa varatoimitusjohtaja Milonoff.

Tärkeää arvioida myös päivittäistä tekemistä

– On hienoa, että asiakastyytyväisyytemme on pysynyt samalla korkealla tasolla. Laatu tarkoittaa meillä Aspa Palveluissa sitä, että teemme sen mitä lupaamme. Kun laatua arvostetaan, meitä pidetään luotettavana kumppanina, toteaa Milonoff.

– Keräämme jatkuvaa asiakaspalautetta henkilöasiakkailtamme viikoittaisella asiakaskyselyllä, jolla pyrimme laadun jatkuvaan parantamiseen arjessa. Asiakas- ja henkilöstöpalautteemme avoimet vastaukset on myös julkaistu kaikkien luettavaksi #meilläpuhutaan-verkkosivuillamme, Milonoff jatkaa.