-A A +A

Asuisitko itse näin? Vertaisarviointi läpivalaisee asumispalvelujen arjen

Ke, 20/05/2015 - 10:54
Vertaisarviointi tekee asumispalveluyksiköiden asiakkaiden arjesta näkyvää ja tuottaa arvokasta tietoa palvelun laadusta. Saako ottaa saunakaljan? Pitääkö illanistujaiset lopettaa jo iltakahdeksalta? Voiko sunnuntaina syödä aamiaista vähän myöhemmin? Kenen kanssa voi perustaa perheen? Pääseekö kodista omin voimin edes ulos?

MillaIlonenVertaisarviointi_MG_2975.jpgAsumisen palveluita käyttävän kuntalaisen elämää saatetaan säädellä tavoin, jotka tuntuisivat tavallisesta aikuisesta rajoittavilta. Aspa-säätiön luoma vertaisarviointi on menetelmä, jolla asumista ja asumisen palveluita voidaan kehittää yhdessä asukkaiden kanssa.

Vammainen tai mielenterveyden häiriöstä kuntoutuva ihminen jää helposti syrjään päätöksenteosta – myös omassa elämässään. Vertaisarvioinnin avulla asukkaan ääni saadaan kuuluviin ja jokapäiväistä elämää määrittävät rakenteet näkyviin.

– Vaarana on, ettei asumispalvelun käyttäjää enää nähdä itsenäisenä kansalaisena vaan asiakkaana, jonka on perusteltava jokaista matkaansa ja avuntarvettaan, sanoo Aspa-säätiön suunnittelija Milla Ilonen (kuvassa).

– Vertaisarvioijat käyttävät itsekin asumisen palveluita, joten he puhuvat samaa kieltä kuin arvioitavan kohteen asukkaat. Kokemukset arjen pienistä, intiimeistä asioista ovat yhteiset, vaikka diagnoosi ei olisikaan sama, Ilonen kuvaa.

Arviointikeskustelu on luonteeltaan välitöntä ja jutustelevaa, jotta hyvinkin yksityiset pulmat kehtaisi kertoa. Tieto kerätään suullisesti – siten esimerkiksi kirjoittamiseen vaikuttava kognitiivinen ongelma ei säätele vastaamista.

Esille nousseet asiat jaetaan kolmeen luokkaan: kiitettäviin, kehitettäviin ja huolestuttaviin. Huolestuttavat asiat liittyvät usein itsemääräämisoikeuteen: esimerkiksi liikkumisen vapauden rajoittamiseen tai asukkaan kokemaan väkivallan uhkaan. Lopuksi tulokset käydään läpi asukkaiden, työntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden yhteisessä tilaisuudessa. Vuoden päästä voidaan tehdä seuranta-arviointi, jossa selvitetään, mitä huolestuttaville ja kehitettäville asioille on tehty.


Aspa-koteja kehitetään vertaisarvioinnilla

Aspa Palveluissa vertaisarviointi on luonteva sisäisen laadunarvioinnin keino ja keskeinen osa palveluita. Tavoitteena on, että kaikissa Aspa-kodeissa olisi tehty vertaisarviointi, ja tämän edistämiseksi vertaisarviointiin toivotaan lisää resursseja. Vertaisarvioinnilla saatu tieto on palveluntuottajalle erittäin arvokasta: ulkoisesti samanoloisista Aspa-kodeista voi nimittäin nousta aivan erilaisia kehittämistarpeita.

– Ykkösasia on, että asukkaan ääni saadaan kuuluviin. Vertaisarviointi on osa Aspan jatkuvaa tapaa tehdä asiat hyvin. Palautteissa ilmenneisiin asioihin tartutaan, ja asukkaiden kanssa järjestetään seurantailtoja, sanoo Aspa Palveluiden palvelujohtaja Johanna Nyström.

Menetelmää voidaan hyödyntää kaikenlaisissa asumispalveluissa: kuntien, yksityisten tai järjestöjen tuottamissa. Vertaisarvioinnin kysyntä kasvaa kaiken aikaa, ja Aspa toivottaa uudet yhteydenotot erittäin tervetulleiksi.

– Esimerkiksi Kotka sai varsin laajan käsityksen palveluidensa laadusta tilattuaan useaan kehitysvammayksikköönsä vertaisarvioinnin, Ilonen kertoo.

Asukkaan äänellä

  • Vertaisarviointi on asumispalvelujen mittari, joka mittaa asukkaiden kokemaa laatua.
  • Aspa-säätiö on tehnyt vertaisarviointeja vuodesta 2008.
  • Työtä tekee 55 koulutettua vertaisarvioijaa ympäri Suomen.
  • Menetelmällä on vuosien varrella tehty yli 600 haastattelua 60 eri asumisyksikössä.
  • Vertaisarviointimenetelmä sai viime vuonna oikeusministeriön Demokratiapalkinnon: se on onnistunut aktivoimaan niitä ihmisiä, joiden mahdollisuudet ja valmiudet osallistua ovat tavallista rajatummat.
  • Tutustu vertaisarviointiin

Muutamissa kunnissa vertaisarviointi on jo asumisen palveluiden laatukriteeri. Milla Ilonen muistuttaa, että asumisen palveluissa kyse on ihmisoikeuksista: vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien pitää olla yhdenvertaisia toisiinsa ja muihin ihmisiin nähden. Laadukas, asiakaslähtöinen asumispalvelu voi parantaa vaikkapa ihmisen sosiaalista elämää ja siten ehkäistä myöhempää kalliiden mielenterveyspalveluiden tarvetta.

Vertaisarvioinnin hinta on kunnalle varsin edullinen: vain 20 euroa haastateltavaa asukasta kohti ja palautteen työstämisestä vertaisarvioijalle maksettava palkkio.

– Vammaispalvelut ovat kunnan budjetissa vain pisara meressä. Kyse on todella pienen joukon oikeuksista, Ilonen sanoo.

– Kysyn usein päättäjiltä: Asuisitko itse näin?

Teksti: Lotta Tuohino
Kuva: Sami Lamberg