-A A +A

Hyvät muuvit -hanke liikuttaa asumispalveluissa

Ti, 07/05/2019 - 13:59
Hyvät muuvit -hankkeessa edistetään palveluasumisen piirissä olevien aikuisten liikunnan harrastamista.

Suomessa on vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä noin 6 000 henkilöä sekä kuntien ja yksityisten tuottamissa psykiatrisissa asumispalveluissa noin 7 500 henkilöä.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta (VAU) ja Aspa-säätiö yhdessä muiden kumppaniden kanssa käynnistävät hankkeen, jossa kehitetään asumispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopivan lähiliikunnan konseptin.

– Asumispalveluiden asiakkaiden toive liikuntaharrastuksesta nousee säännöllisesti esille eri yhteyksissä. Päätimme yhdessä VAU:n kanssa tarttua tähän ja tarjota mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Tällaiselle toiminnalle on aito tarve ja iso kiitos opetus- ja kulttuuriministeriölle siitä, että päätti lähteä rahoittamaan tätä hanketta, iloitsee Aspa-säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Hankkeessa parannetaan vaikeavammaisten henkilöiden vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia muun muassa etsimällä uudenlaisia yhteistyömalleja kuntien erityisliikunnanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.

– Vaikeavammaiset ovat olleet väliinputoajia liikunnan kentässä. Yksin emme tavoita asumispalveluissa asuvia, joilla ei muutenkaan ole paljon mahdollisuuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Yhteistyössä Aspan ja muiden kumppaneiden kanssa viemme liikuntaa lähelle ihmistä sekä osaksi arkea. Liikunta on yksi YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa olevista asioista ja koen, että meidän vastuullamme on olla edistämässä liikunnan aloittamisen ja harrastamisen mahdollisuuksia, kertoo toiminnanjohtaja Riikka Juntunen VAU ry:stä.

Pilotit käynnistyvät yhdeksässä asumispalveluyksikössä, yhdessä klubitaloyhteisössä ja yhdessä päivätoimintayksikössä. Yksiköt sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Lisäksi toteutetaan neljä avointa kokeilutapahtumaa vuosittain kaikilla kolmella pilottialueella.

Hankkeen tuloksena asukkaiden liikunta ja heidän kokemansa hyvinvointi lisääntyvät. Pilottiyksiköihin syntyy asukkaiden ja työntekijöiden liikuttajatiimejä, jotka jatkavat toimintaansa hankkeen jälkeenkin.

Lisätietoa Hyvät muuvit -hankkeesta