-A A +A

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen elämään

Ke, 30/01/2019 - 06:36
Vanhusten hoiva ja palveluasuminen ovat nousseet voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Vanhusten ja erityisryhmien palveluasunnoissa asuu noin 70 000 suomalaista. Suurin osa asukkaista on vanhuksia, mutta joukossa on myös paljon mielenterveyskuntoutujia ja kehitysvammaisia ihmisiä.

Hoiva-ala keskittyy vauhdilla, ja mukaan tulee isoja toimijoita. Monella meistä asuu läheisiä palveluasunnoissa eri puolella Suomea. Meidän on voitava luottaa, että palvelu on laadukasta ja turvallista. Huoli läheisten elämästä on ymmärrettävä. Kyvyssä huolehtia kaikkein heikoimmista mitataan yhteiskuntamme arvot. Julkinen sektori ei yksin kykene huolehtimaan palveluiden tuottamisesta - tarvitaan yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. On myös hyväksyttävä, että yritysten toimintaan kuuluu kannattava liiketoiminta. Meidän näkemyksemme mukaan sen voi kuitenkin tehdä vastuullisesti. Haluamme kertoa tässä yhden esimerkin.

Aspa Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille ihmisille. Aspa Palvelut -yhtiön omistaa sataprosenttisesti Aspa-säätiö. Aspa Palvelut maksaa voitostaan osinkoa Aspa-säätiölle, joka käyttää osingon uusien, kohtuuhintaisten asuntojen hankintaan, ja kehittää asumista ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa. Aspan toiminta perustuu siis hyvän kiertoon. 

Emme ole täydellisiä, ja kuten muutkin alan toimijat, etsimme jatkuvasti ratkaisuja parantaaksemme tarjoamiemme palvelujen laatua. Se vaatii yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja kuntien kanssa. Palveluntarjoajan on kannettava ensisijainen vastuu siitä, että se mitä luvataan, pidetään. Samalla haluamme muistuttaa, että vastuu on myös palveluiden kilpailuttajilla. Hinta yksin ei saa olla valintaperuste hankittaville palveluille. Tässä vastuu on julkisella sektorilla - siis heillä, jotka määrittelevät millaista palvelua ostetaan.

Pidämme erityisen tervetulleena julkista keskustelua hoito- ja asumispalvelun laadusta. Olemme kaikki auttamassa ihmisiä elämäntilanteissa, joissa tarvitaan muiden tukea. Asiakkaiden ja omaisten on voitava luottaa palveluntarjoajaan. Emme halua toinen toistemme syyllistämistä, vaan avointa, rakentavaa keskustelua ja yhteisiä ratkaisuja alan kehittämiseksi. Jokaisella on oltava oikeus arvokkaaseen elämään.

Olavi Sydänmaanlakka, Aspa-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Tuomas Koskela, Aspa Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Aspa-säätiön toimitusjohtaja

Lue lisää: Aspa on yhteiskunnallinen toimija