Nuoret ideoimassa uudenlaisia palveluja Iisalmessa ja Joensuussa – Olkkaritoiminta käynnistyy! | Aspa
-A A +A

Nuoret ideoimassa uudenlaisia palveluja Iisalmessa ja Joensuussa – Olkkaritoiminta käynnistyy!

Ma, 05/03/2018 - 11:24
Nuoret aikuiset ovat olleet kehittämässä heille suunnattua toimintaa ja palveluja Iisalmessa ja Joensuussa. Molemmilla paikkakunnilla käynnistelläänkin kevään aikana nuorten toiveista virinnyttä ”olkkaritoimintaa.”

Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton Omat avaimet -projektin ensimmäiset ryhmätoiminnat, nuorten henkilökeskeinen voimavaravalmennus ja yhteiskehittämispajat, toteutettiin syksyllä 2017 Iisalmessa ja Joensuussa. Näiden pohjalta alueella kehitetään uudenlaista nuorille suunnattua toimintaa.

Omat avaimet -projekti kehittää 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten itsenäistymistä tukevia palveluja ja nuorten kokemusasiantuntijuutta yhdessä alueella toimivien järjestöjen, palveluntuottajien ja kuntien kanssa. Toiminta on suunnattu erityisesti niille nuorille, jotka kaipaavat sosiaalista tukea asumiseensa ja itsenäistymiseensä.

Voimavarat käyttöön

”Rohkeutta ja varmuutta, hyvää mieltä siitä, että olen pystynyt kääntämään vaikeudet voimavaraksi. Ettei ne ole olleet turhia. Vaikeudet on kasvattaneet minua ja niillä voi tehdä jotain hyvää.”

”Ryhmä antoi ehkä rohkeutta ja oppi sietämään, jos ei ollut ihan hyvä olo.”

Voimavaravalmennuksessa pyritään vahvistamaan nuorten omia voimavaroja sekä elämässä olevia myönteisiä asioita. Nuorten ryhmät käsittelivät erilaisia teemoja, kuten voimavarat ja voimavarasyöpöt, rentoutuminen ja stressi, sisäinen puhe, omat vahvuudet ja riippuvuudet. Lisäksi nuoret loivat oman unelmien kartan ja omat tavoitteet sekä suunnitelmat tavoitteiden toteutumiseksi.

Nuorten henkilökeskeiset voimavaravalmennusryhmät kokoontuivat Iisalmessa ja Joensuussa kymmenen kertaa. Joensuun nuorten henkilökeskeiseen voimavaravalmennusryhmään osallistui kahdeksan nuorta, Iisalmen ryhmään viisi nuorta. Nuoret ohjautuivat ryhmiin erityisesti eri asumisyksiköistä. Molemmissa ryhmissä on ollut mukana nuori kokemusasiantuntija.

- Nuorten kokemukset voimavaravalmennusryhmistä olivat positiivisia. He kokivat ilmapiirin ryhmissä luottamukselliseksi ja hyväksyväksi. Nuorten mielestä käsitellyt aiheet olivat mielenkiintoisia ja tulevaisuuteen suuntaavia. Erityisen mukavaa monesta oli tehdä unelmien karttaa ja pohtia riippuvuuksia, kertoo projektivastaava Anne Kukkonen.

Voimavaravalmentajat Anna Pöllönen ja Tuija Nissinen kertovat, että pienten tavoitteiden asettamisella voi olla suuri merkitys oman arjen hallinnan ja tulevaisuuden haaveiden näkyväksi tekemisessä.

- Uutena asiana lähdetään kokeilemaan valokuvauksen liittämistä joihinkin voimavaravalmennuksen teemoihin. Tällä mahdollistetaan osallisuuden kokemus heillekin, joille puhuminen ja kirjoittaminen ovat haasteellista, Kukkonen kertoo.

Olkkaritoimintaa nuorille

”Isointa antia oli yleinen arjenhallinnan paraneminen, oli järkevää tekemistä ja koen tulleeni arvostetuksi”.

Nuoret kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet myös yhteiskehittämisen pajoihin, joissa mm. viranomaiset, järjestötoimijat ja palveluntuottajat ovat käsitelleet alueen jo olemassa olevia nuorten palveluja.

Yhteiskehittämispajoissa nostettiin esille alueella nuorten palveluista löytyvät aukkopaikat, keskusteltiin nuorten toiveista, millaisia palveluja he toivovat, tehtiin nuorten palvelujen unelmakartta, kartoitettiin toimivia käytänteitä ja tehtiin suunnitelmia palvelujen kehittämiseksi.

Sekä Iisalmessa että Joensuussa voimavaravalmennuksiin osallistuneiden nuorten toiveeksi nousi nuorten aikuisten oman olohuonetoiminnan käynnistäminen. Alueiden toimijat kokivat myös, että alueilla ei ole tällä hetkellä nuorille aikuisille sellaista paikkaa, jossa he voivat viettää aikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Sekä nuoret että toimijat kokivat, että toiminnan tulisi kattaa myös palveluohjausta ja neuvontaa.

- Olohuonetoiminnassa nuoret pääsevät itse suunnittelemaan toimintaa ja tekevät tilasta oman näköisen, Kukkonen kertoo. Työparina toiminnassa on ammattilainen ja nuori vertaisohjaaja. ”Olkkaritoiminnan” työryhmät ovat kokoontuneet molemmilla paikkakunnilla ahkerasti alkukevään 2018 aikana. Nuoret ovat olleet oleellisena osana työryhmiä. Joensuussa ollaan hakemassa jo rahoitusta toiminnalle. Toiveena on, että toimintaa saataisiin käynnistettyä vuoden 2018 aikana molemmille alueille.

Omat avaimet -projektissa uusia voimavaravalmennusryhmiä ja yhteiskehittämispajoja starttaillaan parhaillaan Liperiin ja Kiuruvedelle.