-A A +A

Opinnäytetyö: Ovatko julkiset digikoulutus- ja digineuvontapalvelut saavutettavia?

Ma, 09/12/2019 - 09:48
Opinnäytetyö käsittelee julkisten digikoulutus- ja digineuvontapalveluiden vastuuta tarjota yhdenvertaista palvelua saavutettavasti.

Sosionomi (YAMK) Helmi Kallio selvitti Aspa-säätiön Digi haltuun! -hankkeelle tekemässä opinnäytetyössään, miten saavutettavia julkiset digikoulutus- ja digineuvontapalvelut ovat palveluiden käyttäjien ja asiantuntijoiden näkökulmasta tällä hetkellä, mitä koulutuksilta odotetaan tulevaisuudessa ja kuinka julkisista digikoulutus- ja digineuvontapalveluista voidaan tehdä entistä saavutettavampia.

Kallio kehitti Laurea-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä julkisten digikoulutus- ja digineuvontapalveluiden saavutettavuuden arviointiin ohjelmateorian. Aspa-säätiön Digi haltuun! -hanke laatii tämän pohjalta arviointimenetelmän, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää julkisia digikursseja ja digineuvontoja saavutettavammiksi, esimerkiksi työväenopistoissa ja kirjastoissa.

Opinnäytetyössä nousi esiin, että digikoulutuspalveluiden saavutettavuudessa olisi keskityttävä erityisesti markkinoinnin ja opetusmateriaalien sisältöihin, selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Digikoulutuspalveluiden ilmoittautumisprosessilla ja digikurssilla vallitsevalla ilmapiirillä on saavutettavuuden kannalta merkitystä.

Tulosten mukaan digitaitoja opastavien henkilöiden tietoutta erilaisuudesta tulisi lisätä esimerkiksi erilaisuutta kohtaamalla ja koulutuksilla. Tällä tavoin voidaan vaikuttaa myönteisesti julkisia digikoulutus- ja digineuvontapalveluita tarjoavien organisaatioiden arvoihin sekä henkilökunnan erilaisiin asenteisiin.

Helmi Kallion opinnäytetyöhön voit tutustua kokonaisuudessaan verkossa.

Lue lisää Digi haltuun! -hankkeesta.