-A A +A

Selvitys vammaisten oikeuksien toteutumisesta asumispalveluissa työntekijänäkökulmasta

Ma, 09/12/2019 - 09:41
Toteutuvatko YK:n vammaissopimuksen oikeudet asumispalveluissa työntekijöiden näkökulmasta? Millainen on työntekijöiden rooli näiden oikeuksien toteuttamisessa ja edistämisessä?

Aspa Palvelut Oy:n asumispalvelutyöntekijä Tanja Kullström selvitti  juuri valmistuneessa opinnäytetyössään, miten YK:n vammaissopimuksen oikeudet toteutuvat asumispalveluissa työntekijöiden näkökulmasta ja millainen on työntekijöiden rooli näiden oikeuksien toteuttamisessa ja edistämisessä.

Työssä tutkittiin lisäksi, mitkä tekijät työntekijöiden näkökulmasta estävät vammaisten oikeuksien toteutumista sekä miten asumispalvelutyötä tulisi kehittää, jotta asukkaiden oikeudet toteutuisivat paremmin.

Asumispalvelutyön näkökulmasta keskeisimpiä asukkaiden oikeuksia olivat työntekijöiden mukaan itsemääräämisoikeus sekä oikeus omaan kotiin ja omannäköiseen elämään. Työntekijät pohtivat kuitenkin asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja työntekijöiden huolenpitovelvollisuuden välistä ristiriitaa. Oikeuksien toteutumista estävinä tekijöinä painottuivat riittämättömät henkilöstöresurssit sekä erilaiset asumisyksikön käytännöt.

Tulosten perusteella kehitettävää oli erityisesti kodin ulkopuolisen osallisuuden tukemisessa, sillä kaikki työntekijät eivät kokeneet kodin ulkopuolisen osallisuuden tukemisen kuuluvan heidän työnkuvaansa tai sen tukemiseen ei koettu olevan riittävästi resursseja.

Tanja Kullströmin opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan verkossa.

Lue myös Tanjan oma blogi aiheesta.