Suonenjoelle kaivataan asumisen vaihtoehtoja | Aspa
-A A +A

Suonenjoelle kaivataan asumisen vaihtoehtoja

Ke, 29/11/2017 - 10:08
Kehitysvammaisilla suonenjokelaisilla on erilaisia yksilöllisiä toiveita, tarpeita ja haaveita omasta tulevaisuuden asumisestaan. Ihmiset haluavat olla itse päättämässä missä ja kenen kanssa he asuvat. ”Minun elämästä on kyse”, kiteytti eräs projektissa mukana olleista nuorista.

Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palveluja kehitettiin syksyllä Suonenjoella Aspa-säätiön, Suonenjoen kaupungin sekä Suonenjoen Kehitysvammaisten Tuki ry:n yhteistyössä toteuttamassa Tarve-projektissa. Tavoitteena oli saada palvelunkäyttäjät osallistumaan asumisen palvelujen kehittämiseen ja vaikuttamaan omaan asumiseensa.

Projektissa järjestettiin toiminnallisia työpajoja, joihin osallistui palvelunkäyttäjiä, heidän läheisiään sekä kunnan viranomaisia, työntekijöitä ja päättäjiä. Työpajojen lisäksi asumisen tarpeita kartoitettiin kyselyllä, joka lähetettiin kaikille yli 16-vuotiaille kehitysvammapalvelujen asiakkaille.

Kyselyyn tuli 46 vastausta eri-ikäisiltä vastaajilta. Kolmasosa vastanneista haluaa muuttaa jollakin aikavälillä. Suurin osa heistä haluaa jatkossakin asua Suonenjoella.

– Projektiin osallistuneet kuntalaiset kaipaavat erilaisia asumisen muotoja, kuten kimppa-asumista itse valittujen asuinkumppanien kanssa, itsenäistä asumista tuen turvin, asumista tyttö- tai poikaystävän tai puolison kanssa tai ryhmäasumista, kertoo projektivastaava Päivi Kokkoniemi. Erään osallistujan palvelujen järjestämiseen liittyvä kantaaottava kommentti oli: ”toivon, että meidän kotien kilpailutus lopetetaan.”  

Suonenjoella kehitysvammaisten asuminen painottuu ryhmäasumiseen, vaikka moni asuu myös tuetusti omassa asunnossaan.  – Useat aikuistuvat nuoret asuvat vielä kotonaan, joten halusimme selvittää myös heidän tulevaisuuden asumistoiveitaan, kertoo Kokkoniemi. – Nyt kun tiedetään, mitä ihmiset toivovat ja tarvitsevat, voi kunta lähteä toteuttamaan erilaisia asumisen ratkaisuja, jatkaa Kokkoniemi.

Projektin päättävässä avoimessa asumisillassa esiteltiin projektin tuloksia sekä työstettiin yhteistyössä toimenpidesuosituksia ja -suunnitelmaa asumisen ja palvelujen kehittämiseksi. Tulosten pohjalta päädyttiin seuraaviin suosituksiin, jotka Suonenjoella otettiin myönteisesti kehittämisen kohteiksi: asumisen vaihtoehtojen ja asumiskokeilun kehittäminen sekä itsenäisen asumisen tukeminen, palvelunkäyttäjien kuuleminen myös jatkossa erilaisin menetelmin, jotta he pääsevät vaikuttamaan siihen missä ja miten asuvat sekä yksilöllisten elämäntavoitteiden tukeminen palveluiden kokonaisuudella ja palvelusuunnittelulla.

Yhteiskehittämisen pohjalta tuotetut toimenpidesuositukset ja -suunnitelma siirtyvät Suonenjoen kaupungin ja Tukiyhdistyksen käyttöön.

Tutustu tuloksiin ja suunnitelmiin: Aspa-kartoituksia 2/2017: Oli ihan mukava miettiä tulevaisuutta jossain omassa kämpässä"

Seuraava Tarve-projekti toteutetaan Laukaassa alkuvuodesta.

Mikä on tarve-projekti