-A A +A

Suuntaaja 2/2018: Asukkaan oikeudet eivät ole valinta

Ke, 13/06/2018 - 12:10
Saanko päättää, kuinka minun kodissa ollaan ja eletään? Saanko päättää, keitä luonani kulloinkin käy? Asumispalveluita tarvitseva henkilö voi joutua vaatimaan oikeutta itselleen päättää näistä asioista, kirjoittaa Anni Mannelin uusimmassa Suuntaajassa.

Vammaisten oikeuksien turvaamiseksi on laadittu YK:n Vammaissopimus, jossa mainitaan erikseenoikeus yksityisyyteen, kunniaan ja perheenperustamiseen sekä oikeus itsenäiseen elämään, asumiseen ja liikkumiseen. Sopimus ei tuo mitään uutta oikeutta, jota ei olisi ollut olemassa jo aiemmin, vaan korostaa olemassa olleiden oikeuksien kuulumista myös vammaisille henkilöille.

Asumispalveluyksikkö on esimerkki yhteisöasumisesta, jossa parhaimmillaan kunkin asukkaan oikeudet pyritään asettamaan niin, että samat oikeudet voidaan taata kaikille, eivätkä oikeudet ainakaan olisi ristiriidassa toisten asukkaiden tai työntekijöiden oikeuksien kanssa. Tämä kuulostaa todella ihanteelliselta! Samassa asumisyksikössä voi kuitenkin asua henkilöitä, jotka haluaisivat liikkua vapaammin ulos ja sisään asumisyksiköstä myös iltaisin. Toisen asukkaan kannalta voi olla hyväkin, että vapaata liikkumista rajoitetaan tarvittavan valvonnan vuoksi. Harva asumispalveluja tarvitseva henkilö on yhteisöasumisen mestari tai edes haluaa olla. Siksi rajoittavia sääntöjä voi olla vaikea hyväksyä. Henkilökunnan tulisi ensisijaisesti edistää asukkaan itsemääräämisoikeutta.

Jos asukas ei ole saanut päättää kotinsa siivouspäivää, onko hänellä velvollisuus siivota tai osallistua siihen asumisyksikön määräämänä päivän?

Oikeuksien vastinparina pidetään velvollisuuksia. Kun nämä kaksi ovat tasapainossa keskenään, pidetään ihmisen toimintaa vastuullisena ja kypsänä. Jos asukas ei ole saanut päättää kotinsa siivouspäivää, onko hänellä velvollisuus siivota tai osallistua siihen asumisyksikön määräämänä päivän? Jos asukas ei ole voinut valita henkilöitä, joilta saa tukea tai apua, niin onko hänellä silti velvollisuus pitää henkilökunnasta? Jos asumisyksikössä tarjottava ruoka on jonkun muun, kuin asukkaiden valitsemaa, tuleeko sitä silti syödä? Voivatko asukkaan oikeudet toteutua, jos joku muu tekee valinnat ja voiko asukkaalta silloin vaatia vastuun kantamista? Jos puolestaan henkilökunta tekee parhaansa täyttääkseen velvoitteensa esimerkiksi asukkaiden turvallisuudesta huolehtimiseksi, voi asukkaan oikeuksien ja työntekijän velvollisuuksien yhteen nivoutuminen olla vaikeaa toteuttaa.

Lue Anni Mannelinin kolumni kokonaisuudessaan Suuntaajasta

Suuntaaja 2/2018: Asukkaan oikeudet

Toteutuvatko YK:n vammaissopimuksen takaamat oikeudet asumispalveluissa? Miten ohjaamisen käytännöt tukevat kehitysvammaisen henkilön toimijuutta? Huomioidaanko seksuaalisuutta riittävästi asumispalveluissa? Entä miten varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa?

Lue Suuntaaja