-A A +A

Suuntaaja-lehti on monipuolinen ja asiantunteva

Pe, 21/09/2018 - 15:07
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja itsenäiseen elämään keskittyvän Suuntaaja-lehden lukijat pitävät lehden sisältöä monipuolisena ja artikkeleita asiantuntevina ja mielenkiintoisina, selviää Aspa-säätiön toteuttamasta kyselystä.

–Mielenkiintoinen julkaisu, joka tarjoaa uutta tietoa erilaisista yhteiskunnan valtarakenteiden toiminnasta ja seurauksista. Olen tutustunut Suuntaajaan vasta hiljattain, mutta luulen, että siitä tulee vakioseurattavaa minulle, kertoo eräs lukijakyselyyn vastannut.

–Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että Suuntaajan artikkelit ovat tarjonneet heille uutta tietoa tai uusia näkökulmia, kertoo lehden päätoimittaja Saara Kanula. –He kokivat myös, että voivat hyödyntää Suuntaajasta saamaansa tietoa työssään tai opiskeluissaan. 

Vastaajat toivoivat, että lehdessä käsiteltäisiin tulevaisuudessa esimerkiksi Sote-uudistuksen etenemistä, tekoälyä ja teknologiaa, itsemääräämisoikeuden toteutumista ja eriarvoisuutta. –Toteutamme toiveita parhaamme mukaan. Ensi vuoden teemoiksi onkin valikoitunut toivoituista aiheista kaksi, Sote-uudistus ja eriarvoisuus, Kanula kertoo.

Suuntaajan lukijakysely oli käynnissä Suuntaajan verkkosivuilla kesäkuun puolivälistä syyskuun alkuun. Kyselyllä kerättiin tietoa Suuntaajan sisällön kehittämiseksi. Vastauksia saatiin yhteensä 72. Vastaajien kesken arvottiin kaksi 35 euron arvoista lahjakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan. Lahjakortit lähetettiin lukijoillemme Kouvolaan ja Tampereelle.

Seuraavan Suuntaajan teemana on Asumisen kehittäminen. Numero ilmestyy 28.11.

Lue Suuntaaja