-A A +A

Tack vare ett personcentrerat arbetssätt kom Jussis talang i dagen

Ma, 21/08/2017 - 09:14
Foto: Jussi Kautovaara
Fotografier tagna av Jussi som bor i Aspa-hemmet Goahti blev till en utställning. Idén till detta föddes i projektet En personcentrerad vardag.

Alla anställda hos Aspa har genomgått en tre dagar lång utbildning om personcentrerade arbetssätt, vars syfte är att främja de boendes självbestämmanderätt och delaktighet i det egna livet.

− Ett personcentrerat arbetssätt främjar den boendes självkänsla, självsäkerhet och utvecklingen av de egna styrkorna, berättar Aspas utvecklingsplanerare Maarit Aalto, som undervisade Aspas anställda om arbetssättet och analyserade resultaten av projektet En personcentrerad vardag.

Foto: Jussi Kautovaara

 

Fotoutställningen piggade upp Jussi

En av de boende som deltog i projektet En personcentrerad vardag är Jussi Kautovaara från Aspa-hemmet Goahti i Utsjoki. Jussi har fotograferat ända sedan barnsben och särskilt naturen är för honom ett kärt motiv.

Jussis konstnärliga talang kom i dagen när man ordnade en utställning med hans fotografier. Utställningen blev en succé – många var intresserade av bilderna och redan på öppningsdagen var sju foton beställda. Nu började fröet till en ny utställning gro.

− Det känns jättebra fastän jag nog först var rädd att utställningen skulle gå åt pipan. Jag hade ju bara nio fotografier. På datorn har jag nog fler än 500, berättar Jussi.

Enligt Pirjo Leinonen, serviceansvarig på Goahti, gjorde utställningen Jussi betydligt piggare. Till sin karaktär är han något av en eremit och hans dygnsrytm är olika många andras.

−Vanligtvis sover Jussi till lunch, men den dagen utställningen öppnades var han uppe redan klockan tio, pigg och klädd i kostym.

I projektet En personcentrerad vardag kom vi också överens med Jussi om att han en gång i veckan ska åka till butiken i Nuorgam på egen hand. Numera tar Jussi alltid med sig kameran även när han åker till butiken. Det kan ju hända att han får syn på något värt att fotografera.

−För Jussi är också datorn ett viktigt redskap och därför installerade vi program på hans dator och fick den att fungera ordentligt. Följande projekt blir att ordna upp Jussis 500 fotografier.

 

De boendes självförtroende ökade

Man har redan systematiskt börjat göra personcentrerad verksamhet till en del av Aspa-hemmens arbetssätt och de boendes vardag. I fortsättningen strävar man efter att involvera de boende i till exempel rekryteringen av anställda.

Enligt Maarit Aalto har det helt tydligt skett en positiv förändring i Aspa-hemmen till följd av det personcentrerade arbetssättet.

Till exempel samförståndet mellan en boende och en anställd har ökat som ett resultat av projektet En personcentrerad vardag. Den mest positiva förändringen skedde i frågor som hör samman med att utveckla sig själv, till exempel de boendes ökade självförtroende och minskad frustration och oroskänslor.

 

Förändringen skedde på tre månader

Under det första skedet av projektet En personcentrerad vardag diskuterade de anställda i Aspa-hemmen med de boende om vilka saker i sitt liv de skulle vilja ändra eller utveckla. De boende och de anställda utarbetade tillsammans en plan. Man valde 2–3 saker som den boende ville förändra allra mest.

Bland de boendes önskemål fanns bland annat att frågor som hör samman med att utveckla sig själv, fritid, sociala relationer, arbete och praktiska saker i vardagen. De anställda fick tre månader för att genomföra förändringarna med den boende. Slutligen bedömde den boende och den anställda hur de ansåg att det nya arbetssättet hade lyckats.

Antalet utvecklingsobjekt som de boende utsåg i Aspa-hemmen uppgick till 200. Totalt över 60 procent av de saker man ville utveckla vände i en bättre riktning under den tre månader långa utvecklingsperioden. Man hade genomfört en ändring enligt de boendes önskan.

−Om en person får välja och fatta beslut i frågor som rör hans eller hennes liv ökar även självförtroendet. Då kan även servicebehovet minska. Aspa-hemmens förmän har nu ansvaret för att det personcentrerade arbetssättet upprätthålls i praktiken, säger Maarit Aalto.

En personcentrerad vardag är en del av Aspas strategi.

På finska: Jussin lahjakkuus pääsi esille henkilökeskeisen toimintatavan ansiosta