-A A +A

Vapaita palveluasumisen paikkoja Kirkkonummella

Pe, 29/03/2019 - 08:17
Ilmapiiri Aspa-koti Apilassa on hyväksyvä ja tasavertainen. Tavallisessa kerrostalossa Kirkkonummen Masalassa on 15 palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa, joissa asuu mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, eri tavoin vammaisia ja kehitysvammaisia ihmisiä, monesta ikäluokasta ja etnisestä taustasta. Joitakin asuntoja on vielä vapaanakin.

Apilan kodit ovat valoisia, uusia yksiöitä, jotka sijaitsevat eri puolella taloa. Yksi asunnoista on valmiiksi kalustettu. Siellä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi arvioitua asumisharjoittelua ja omaishoidon lomitusta. Apila tarjoaa myös tuettua asumispalvelua erilaisissa elämäntilanteissa oleville henkilöille ympäri Kirkkonummea ja lähiseutua.

–Tuemme asiakasta esimerkiksi kodin hoidossa, viranomaisasioiden hoitamisessa ja toiminnanohjauksessa, kertoo Aspa-koti Apilan palveluesimies Suvi Suhonen. –Tärkeitä tuen muotoja ovat keskustelutuki ja läsnäolo. Kukaan ei kehity tyhjiössä, vaan me ihmiset kasvamme ja jalostamme ajatuksiamme vuorovaikutuksessa. Laadimme aina asiakkaan kanssa yhdessä asumispalvelusuunnitelman, joka ohjaa työtämme arjessa. 

Sen lisäksi, että Apilan asiakkaille on myönnetty kunnan sosiaalityöntekijän tai muun viranhaltijan kautta sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu, heitä yhdistää se, että heillä on motivaatio ja halu ottaa tukea vastaan omannäköisen arjen toteuttamiseksi. 

–Eräs asiakkaamme kuvasi taannoin Apilassa asumista lottovoitoksi itselleen. Saamamme palautteen mukaan asiakkaat ovat kokeneet, että Apilassa asuminen on muuttanut heidän elämäänsä paremmaksi. Apua on saatavilla helposti ja olo on turvallinen. Työntekijät ohjaavat ja neuvovat erilaisissa asioissa ja opettavat myös, miten erilaista tietoa voi etsiä itse. 

–Erimielisyydet ja ikävät tunteet ovat myös sallittuja. Joidenkin asiakkaidemme kanssa harjoittelemme myös erilaisia tapoja sanoittaa tunnetiloja sekä tunnistamaan tilanteita, jotka herättävät vaikeita tunteita ja reaktioita. 

Apilan yhteistilassa järjestetään pienimuotoista ryhmätoimintaa. –Lauantaisin laitamme yhdessä ruokaa asiakas-kokin ohjauksessa ja reseptillä. Teemme myös paljon erilaisia, luontoon suuntautuvia retkiä ja kevään tullen aloitamme viljelyn vuokraamallamme puutarhapalstalla.

Monipuolista ammattitaitoa

Apilassa työskentelee kuusi eri-ikäistä naista ja miestä. –Työntekijöillämme on hyvin erilainen koulutustausta ja osaaminen, ja käytämme sitä yhteisen tietopääoman lisäämiseksi jatkuvasti, kertoo Suvi. –Tiimissämme on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä kuntoutuksen ja sosiaalialan asiantuntijoita. Meillä on osaamista mielenterveys- ja päihdealalta, kehitysvamma-alalta, neuropsykiatriasta sekä kuntoutuksen eri näkökulmista, kuten ohjauksellista osaamista. Kokemusta on myös kriisi- ja päihdealalta ja psykoterapeuttisia valmiuksia. Kaikki työntekijät osaavat englantia, osa ruotsia ja toisinaan elekielikin on tarpeen. Asiakkaiden verkostojen laajetessa myös verkostotyön osaaminen kehittyy.

–Meillä on ollut suuri etu saada tiimiimme pitkän ja monipuolisen työhistorian omaavia monitaitureita sekä nuorempia ja innokkaan innovatiivisia asumispalvelutyöntekijöitä. Apilan osaaminen ja henki muokkaantuu henkilöstön ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden yhteistyössä juuri omanlaisekseen ja ainutlaatuiseksi. 

–Olemme erikoistuneet erityyppisten riippuvuusongelmien kohtaamiseen erilaisilla asiakasryhmillä. Päihdeongelmat, peliriippuvuus sekä muut erilaiset toiminnalliset ongelmat ovat meille tuttuja ja ymmärrämme niiden merkityksen ihmisen arkeen. Meille työntekijöille on yhteistä se, että asiakkaan kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus on keskiössä kaikessa kohtaamisissa ja toiminnassamme. Jokainen kohtaaminen on aina mahdollisuus saada asiakas näkemään omia voimavarojaan ja hyödyntämään niitä arjessa. Käytämme päivittäin erilaisia mahdollisuuksia keskusteluun ja erilaisten ajatusten reflektointiin työyhteisössä.

–Apilan palveluesimiehenä pidän erityisen tärkeänä avointa yhteistyötä niin kuntasektorin kuin asiakkaidenkin kanssa. On tärkeää, että voimme laadukkaasti ja luottamuksella hoitaa omaa tehtäväämme ja käydä dialogia toiminnastamme säännöllisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pidän myös suuressa arvossa Apilan tunnelmaa ja ilmapiiriä. 

–Meillä on vapaana joitakin palveluasumisen koteja sekä mahdollisuus ottaa vielä lisää asiakkaita tuettuun asumiseen. Toivotamme yhteistyökumppanimme lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan Aspa-koti Apilan toimintaan!

Lisätietoja Aspa-koti Apilan palveluista saat palveluesimies Suvi Suhoselta, suvi.suhonen@aspa.fi tai 044 711 1355.

Aspa-koti Apilan viikoittaisen asiakaskyselyn keskiarvo maaliskuussa: 4,07

Tutustu Aspa-koti Apilaan

Lisää Aspa-kodin tunnelmia löydät Apilan omasta Instagram-kanavasta