-A A +A

Yksinäisyys väheni ja rohkeus osallistua kasvoi

Ti, 30/10/2018 - 12:25
Mintressi-projektiin osallistuneiden yksinäisyyden kokemus väheni projektin aikana 41 prosenttia. Projektiin osallistuneiden rohkeus osallistua vapaa-ajan toimintoihin ja vaikuttamistyöhön kasvoi.

Aspan selvityksissä ja Vertaisarvioinneissa kerätyn tiedon perusteella nousi esiin, että asumisyksiköissä asuvat ihmiset kokevat itsensä yksinäisiksi. Siihen tarpeeseen käynnistetyn Mintressi-projektin tavoitteena on ollut vähentää yksinäisyyttä ja virittää harrastustoimintaa kolmen vuoden ajan. 

Yleinen este osallistumiselle on, että ei ole kaveria, jonka kanssa lähteä harrastamaan tai kulttuuririentoihin.

–Halusimme vahvistaa erityisesti kodin ulkopuolista elämää. Kannustimme osallistujia mukaan erilaisiin paikallisiin taide- ja kulttuuritapahtumiin sekä vapaa-ajan palveluihin, kertoo projektityöntekijä Taina Lähteilä.

Mintressi-projektiin on osallistunut asumispalveluiden käyttäjiä Hämeenkyröstä, Tampereelta, Valkeakoskelta ja Kotkasta. Mukana on ollut sekä mielenterveyskuntoutujia että eri tavoin vammaisia ihmisiä.

Toiminta jatkuu

Valkeakoskella kokemustoimijana toiminut Kati Miekka on ollut mukana melkein kaikessa, mitä Mintressi on paikkakunnalla järjestänyt. –Muutin Valkeakoskelle maalta neljä vuotta sitten, enkä oikein tuntenut ketään. Mintressin kautta olen saanut elämääni tekemistä ja ystäviä. Ulkoilen joka päivä ja yhdessä tutustumme uusiin lenkkireitteihin. Yksin ei tulisi niin lähdettyä lenkille tai kahvilaan.

Yhdessä tutustuttiin myös Valkeakoski-opiston toimintaan. Kansaneläkkeellä tai työttömänä oleva saa osallistua yhteen harrastuskurssiin ilmaiseksi. Kati valitsi yhteislaulun ja jatkaa sitä edelleen. Mintressin toiminta Valkeakoskella jatkuu paikkakunnalle perustetun Mielenterveysyhdistys Valkeamielen kautta. Kati Miekka on yksi uuden yhdistyksen perustajajäsenistä.

Niko Hämäläinen.

Kotkassa jatketaan ryhmätoimintaa ja kolmea vertaisvetoista harrastuskerhoa. 

–Käymme keilaamassa tiistaisin, kertoo Kotkan keilakerhon vetäjänä toimiva Niko Hämäläinen. Kaislakodissa asuva Niko on harrastanut keilausta ennenkin, mutta nyt on mukavampaa, kun koossa on oma porukka. –Projektiin osallistuneiden ehdotuksesta keilaradalle saatiin myös vierityskouru, jonka avulla esimerkiksi pyörätuolia käyttävät pystyvät keilaamaan.

Projektissa kehitettiin ideoita mielekkään vapaa-ajan tekemiseen erityistarpeet huomioiden. Näitä ovat mm. ydinryhmätoiminta, liikuntakokeilut, kyläily ja esteettömyyskävely. Asumispalveluja tarjoavat tahot ja vapaa-ajan toimintoja suunnittelevat kunnat voivat hyödyntää toimintaideoita vapaasti. Ideoihin voi tutustua Mintressin Sanomissa.

Tutustu Mintressi-projektiin

Mintressi-projekti lähtee liikkeelle asukkaiden mielenkiinnon kohteista (vuonna 2016)