-A A +A

Tämä on Aspa

Tämä on Aspa

Aspa tarjoaa asiakkailleen kodin ja palvelut erilaisten yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Aspassa tehdään työtä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään.

Aspa-säätiö hankkii ja rakennuttaa asuntoja yksilöllisiin tarpeisiin. Tuleva asukas on aktiivisesti mukana hänelle sopivan asunnon hankinnassa. Säätiöllä on yli 1 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Asuntojen hankintaa tukevat sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella sekä Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Kehitämme asumista ja asumisen palveluita yhteistyössä asukkaiden, kuntien, järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa. Vaikutamme vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asemaan yhteiskunnassa tuottamalla asiantuntijatietoa asumisesta ja asumisen palveluista.

Asumispalvelut Aspa Palvelut Oy:stä

Aspa Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa kokonaan Aspa-säätiö. Aspa Palvelut on kasvanut vahvalla eettisellä arvopohjalla toimialansa suurimpien kotimaisten yritysten joukkoon. 

Vapaus valita yksilölliset palvelut

  • ​Tarjoamme itsenäistä elämää edistäviä asumispalveluita tukea ja apua tarvitseville.
  • Asumispalvelut tukevat elämää omassa kodissa ja sen ulkopuolella. Yksilölliset palvelut räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa.    
  • Ammattitaitoinen henkilökunta kulkee asiakkaan rinnalla, tukee hänen omien voimavarojensa käyttöä.  
  • Palvelutarjonta on monipuolista ja palvelut joustavat elämäntilanteiden mukana.
  • Työntekijöiden reilu henki ja asiakkaiden arvostus näkyy asiakastyytyväisyydessä: 93 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä saamaansa tukeen ja ohjaukseen.
  • Palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti asiakkaiden kanssa. Se näkyy palvelun laadussa ja kustannustehokkuudessa. 

Asiakaslähtöisyys, palvelujen korkea laatu sekä reilu ja joustava kumppanuus ovat toimintamme perusta. Aspa Palvelut on yhteiskunnallinen yritys, jonka liikevoitto palautuu yleishyödylliseen perustehtävään Aspa-säätiölle, joka hankkii vuosittain noin 40 uutta asuntoa tukea tarvitseville. 

Aspa on Arvo-liiton jäsen.