-A A +A

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö

Elämänhallinta, itsestä, omista asioista ja sosiaalisesta elämästä huolehtiminen tai esimerkiksi opiskelun aloittaminen tai töihin palaaminen voivat olla haastavia ilman tukea.

Ammatillinen tukihenkilö -palvelun tavoitteena on edistää ja tukea osallisuutta yhteiskunnassa, kykyä toimia itsenäisesti sekä vahvistaa turvallisia vuorovaikutussuhteita.

Palvelu sopii erilaisiin tarpeisiin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vammaisille henkilöille tai lastensuojelun jälkihuollon nuorille. Palvelua järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain sekä mielenterveys- ja päihdelain perusteella.

Palvelu on asiakkaan kanssa yhdessä toteutettavaa, tavoitteellista työskentelyä hänen omassa elinympäristössään. Palvelua toteutetaan asiakkaalle haastavissa tilanteissa ja paikoissa, joissa elämän hallinta vaatii tukea. 

Palvelu räätälöidään jokaiselle asiakkaalle hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa sopivaksi. Palvelu perustuu turvallisen ja kannustavan arjessa oppimisen tarjoamiseen. Työskentelymenetelminä käytetään mm. keskusteluja, opastamista ja yhdessä tekemistä.

Käytännössä palvelu voi olla esimerkiksi mielekkään tekemisen tai omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen etsimistä ja tukemista tai harrastustoiminnassa, työhön paluussa tai neurologisissa haasteissa tukemista.

Palvelua on tarjolla pääasiassa arkisin klo 8-20, mutta erikseen sovittaessa myös viikonloppuisin.

Tarvitsetko tukihenkilöä, ota yhteyttä

Lisätietoa ammatillinen tukihenkilö -palvelustamme saat tukihenkilöpalvelua tarjoavista Aspa-kodeistamme sekä osoitteesta palvelut@aspa.fi tai soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa arkisin klo 9-15. Voit myös ottaa yhteyttä palautelomakkeemme kautta.

Aspan toiminta perustuu vahvoihin arvoihin – ihmisen kunnioittamiseen, luotettavuuteen ja asiantuntijuuteen. Henkilökeskeinen toimintatapa, asiakkaan osallisuus ja hänen tahtonsa kuuleminen toteutuvat kaikissa palveluissamme. Asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen mm. asukaskokousten, asiakastyytyväisyyskyselyn ja vertaisarvioinnin avulla.