Lisää palveluita | Aspa
-A A +A

Lisää palveluita

Lisää palveluita

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa.

Nuorten palvelut on tarkoitettu nuorille, joille itsenäinen asuminen sekä itsestä, omista asioista, kaverielämästä ja koulusta tai opiskelusta huolehtiminen voi olla haastavaa ilman säännöllistä tukea.

Omaishoitajan päiväpaussi on tarkoitettu omaishoitajille ja perheille lyhytaikaiseksi avuksi.

Perhepalvelut on tarkoitettu perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä.

Sosiaalisen tuen palvelu auttaa mielenterveyskuntoutujia ja päihderiippuvaisia ihmisiä asumaan itsenäisesti ja säilyttämään vuokrasuhteensa.

Turvallisesti kotiin palvelu tukee sairaalassa ollutta henkilöä palaamaan takaisin kotiin ja omaan elämäänsä turvallisesti.

Lisätietoa Aspan palveluista saat soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa arkisin klo 9-15. 

Aspan toiminta perustuu vahvoihin arvoihin – ihmisen kunnioittamiseen, luotettavuuteen ja asiantuntijuuteen. Henkilökeskeinen toimintatapa, asiakkaan osallisuus ja hänen tahtonsa kuuleminen toteutuvat kaikissa palveluissamme. Asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen mm. asukaskokousten, asiakastyytyväisyyskyselyn ja vertaisarvioinnin avulla.