-A A +A

Lisää palveluitamme

Lisää palveluitamme

Asumisvalmennuksessa asiakas saa päivittäistä tukea ja ohjausta arjen toimiin ja taitoihin, kuten kodinhoito, kaupassakäynti, ruoanlaitto ja vuorokausirytmin ylläpitäminen. Käytännön harjoitteilla ohjataan oman rahan käyttöön ja asiointiin kodin ulkopuolella sekä tuetaan sosiaalista elämää. Tarpeen mukaan tuetaan myös esimerkiksi töihin palaamisessa. 

Nuorten palvelut on tarkoitettu nuorille, joille itsenäinen asuminen sekä itsestä, omista asioista, kaverielämästä ja koulusta tai opiskelusta huolehtiminen voi olla haastavaa ilman säännöllistä tukea.

Omaishoitajan päiväpaussi on tarkoitettu omaishoitajille ja perheille lyhytaikaiseksi avuksi.

Perhepalvelut on tarkoitettu perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä.

Sosiaalisen tuen palvelu auttaa mielenterveyskuntoutujia ja päihderiippuvaisia ihmisiä asumaan itsenäisesti ja säilyttämään vuokrasuhteensa.

Turvallisesti kotiin palvelu tukee sairaalassa ollutta henkilöä palaamaan takaisin kotiin ja omaan elämäänsä turvallisesti.

Valvotussa tapaamisessa lapsella ja vanhemmalla on mahdollisuus luontevaan keskinäiseen yhdessäoloon valvotusti.

Lisätietoa Aspan palveluista saat osoitteesta palvelut@aspa.fi tai soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa arkisin klo 9-15. Voit myös ottaa yhteyttä palautelomakkeemme kautta.

Aspan toiminta perustuu vahvoihin arvoihin – ihmisen kunnioittamiseen, luotettavuuteen ja asiantuntijuuteen. Henkilökeskeinen toimintatapa, asiakkaan osallisuus ja hänen tahtonsa kuuleminen toteutuvat kaikissa palveluissamme. Asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen mm. asukaskokousten, asiakastyytyväisyyskyselyn ja vertaisarvioinnin avulla.