-A A +A

Aspa rakennuttaa

Aspa rakennuttaa

Aspa-säätiö rakennuttaa ja vuokraa kohtuuhintaisia asuntoja ihmisille, joiden on muuten vaikea löytää asuntomarkkinoilta omia tarpeitaan vastaavia koteja.

ARALogoWeb.jpgAspan rakennuttamat asunnot ovat yleisesteettömiä ja ne pyritään suunnittelemaan tiloiltaan mahdollisimman muuntojoustaviksi. Asunnot ovat oikeita koteja, joissa on aina oma keittiö ja WC.

Rakennuksen suunnittelun lähtökohta on aina tulevien asukkaiden kartoitetut tarpeet. Esimerkiksi kehitysvammaisille rakennettavissa asunnoissa noudatetaan kehitysvammaisten asumisen laatusuositusta. 

Rakennuttamisen jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan kustannustehokkuus ja asuntojen hyvä laatu. Rakennuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota rakennusaikaiseen valvontaan ja seurantaan.

Aspan uudisrakennukset rahoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämällä investointiavustuksella ja korkotukilainalla.

Uudet rakennuskohteet

Aloitteita uusiksi rakennuskohteiksi tekevät järjestökumppanit tai erityisryhmiä edustavat tukiyhdistykset. Myös kunnat voivat olla aloitteentekijöitä uusissa rakennuskohteissa. Hanketta suunniteltaessa sovitaan osapuolten roolit ja velvoitteet rakennuksen käytössä.

Rakennukset tehdään tonteille, joiden kaava sallii sekä asumisen että ympärivuorokautisen palvelutoiminnan rakennuksessa. Tontin tulee sijaita lähellä palveluita ja sillä on oltava rakennusoikeutta 1000-1200 kerrosneliömetriä.

Yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja
Satu Lehtinen
satu.lehtinen@aspa.fi
040 674 8448