TopHouse | Aspa
-A A +A

TopHouse

TopHouse
Tulevaisuudessa se tuki, jolla asukas voi kehittää ja vahvistaa omaa identiteettiään korostuu yhä enemmän.​ Siksi Aspa on mukana TopHouse-hankkeessa kehittämässä THINA-arviointityövälinettä. Sen tarkoitus on antaa tietoa siitä, miten jokaisen asukkaan kohdalla tuetaan hänen identiteettiään, omaa minäänsä.

Aspa-säätiön osuutena projektissa on kehittää tuen arviointityöväline THINA mm. asumispalvelutyöntekijöille, sosiaalihuoltoon ja henkilökohtaisille avustajille. THINA eli Pack on Assesment of Individual Needs and Rights kertoo, missä asioissa muutosta ja kehittymistä tarvitaan. Tällaisten asioiden voimakkaampi tukeminen asumispalvelutyössä ja erilaisten esteiden poistaminen liittyvät vastuuseen ja velvoitteeseen toteuttaa vammaisen henkilön oikeuksia.

"Elää niin kuin muutkin ihmiset". Tämä toive on tuttua meille jokaiselle vammaisalalla. Siihen liittyy asumispalvelutyöntekijöiden jokapäiväinen työ erilaisissa käytännön tehtävissä, asukkaan asioissa ja yhteyksissä lähiympäristöön.

THINA perustuu YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimukseen. Se toimii asumispalvelutyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden työvälineenä, jotta asuminen saadaan vastaamaan nykypäivän laatuvaatimuksia, joita myös YK:n vammaissopimus ohjaa.

Kansainvälisen TopHouse-projektin (Towards Personcentred Housing Services in Europe) rahoittajana on Erasmus+. Kaksivuotisessa projektissa mukana ovat Suomen lisäksi Irlanti, Espanja, Itävalta ja Iso-Britannia.

Lue lisää TopHouse-projektista englanniksi / Read more about TopHouse-project 

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori 
Maarit Aalto
040 634 1880
maarit.aalto@aspa.fi