-A A +A

Henkilöstöltä saamamme palaute vuonna 2018

Henkilöstöltä saamamme palaute vuonna 2018

Alla asumispalvelutyöntekijöiltä saamamme palaute seuraaviin kysymyksiin. Työntekijäpalaute on julkaistu sellaisenaan, ainoastaan vastaukset, joista vastaaja on tunnistettavissa, on poistettu.

1) Kuinka tyytyväinen olet Aspaan työpaikkana?
2) Kuinka todennäköisesti suosittelisit Aspaa työpaikkana työnhakijalle?
3) Missä asioissa työnantaja on onnistunut erityisen hyvin?
4) Missä asioissa olisi mielestäsi parannettavaa/kehitettävää?
5) Muu palaute, sana vapaa

Kuinka tyytyväinen olet Aspaan työpaikkana?

Pidän työstäni, koska saan tehdä asiakkaiden näköistä työtä itsenäisesti, mutta minulla on myös työryhmä tukenani. Pidän siitä, että saan itse suunnitella työviiikkoni asiakkaiden toiveiden ja elämäntilanteen pohjalta. Aspalla on kunnioittava ote asiakkaisiinsa. Aspa pitää huolta työntekijöistään kehittämispäivillä, liikuntailtapäivillä, työnohjauksella ja hyvällä työterveyshuollolla sekä Smartumeilla, mitkä mahdolistavat mieleisen vapaa-ajantoiminnan. Olen tyytymätön palkkaukseen, koska työmme on vaativaa,meidän on osattava vastata hyvin laaja-alaisiin haasteisiin, ottaa selvää lisätukitoimista, hoitavien tahojen supistusten vuoksi vastuu on lisääntynyt ja siirtynyt hyvin paljon meidän hartioille. Työ on psyykkisesti kuormittavaa.

En pidä siitä että työnmäärää lisätään ulosvietävän tuen palveluilla mutta henkilökunnan määrää ei. Se huonontaa asumispalveluyksikön asukkaiden palvelujen laatua.

Mukava tiimi ja kulttuuri setelit plussaa.

Työajat ovat mainiot, itsenäinen työ asiakkaiden parissa motivoivaa ja kaikenkaikkiaan työilmapiiri hyvä.

Ollut vasta vähän aikaa

Homma toimii hyvin, jokainen työntekijä hoitaa oman tonttinsa ja vastuualueensa.

Koen että työntekijöitä arvostetaan, työtilat hyvät, palkka saisi olla parempi.

Edellisen esimieheni esimiestyöskentely ponnetonta.

Koen, että lähiesimieheni ja työyhteisöni arvostaa työtäni. Saan työpaikalla ääneni kuuluviin ja yhdessä kehitämme työtä. Työnantaja ottaa huomioon työntekijöiden vaikeatkin elämäntilanteet ja asioista uskaltaa puhua ja miettiä ratkaisuja niihin. Saan työstäni rakentavaa palautetta ja kiitosta. Työsuhde-edut (työterveys ja Smartumit) palvelevat hyvinvointiani.

Yksikössä jossa työskentelen ollut viime vuoden aikana ollut vähän turbulenssia ja sekavaa.

Hyvä työilmapiiri. Hyviä Tyky-etuja

Parempi kun on vakituinen työpaikka kuin että olisi työttömänä.

Minusta hommat toimii. Palkat tulee ajallaan ja yleensä oikein maksettuna.

Olen kokenut Aspan luotettavaksi työnantajaksi. Työntekijöitä koulutetaan ja tyky-edutkin ovat hyvät. Viime aikoina talouteen liittyvät kiristykset laskevat arvosanaa.

Ajan hermolla oleva työpaikka, palkka vain saisi olla parempi ja tulospalkkio jakautua tasaisemmin.

Henkilöstöjohtamisessa on vakavia puutteita, jonka takia työmoraali ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus on huonoa. Palkkaus pääkaupunkiseudun heikoimpia. Henkilökunnan heikko arvostus näkyy jo ammattinimikkeessä; muualla se on ohjaaja, ASPAlla asumispalvelutyöntekijä.

Toimiva organisaatio. Palkkaus ei ole pk-seudulla kilpailukykyinen, mm. kaupungin yksiköissä huomattavasti parempi lähtöpalkka.

Palkkaus paremmaksi..Perus-as.palv.työntekijän työnkuva on laaja.

Työni on haastavaa, ja minulla on mahdollisuus oppia uutta lähes päivittäin. Suunnitteluaikaa työhöni ei juurikaan sisälly, mikä olisi tarpeen. Palkkaus ei vastaa työn haastavuutta (esim. kunnalla paremmat palkat vastaavasta työstä).

Pidän työstäni, mutta mielestäni palkka on liian pieni verrattuna siihen, miten iso vastuu työssä on. Koko ajan tulee lisää työtehtäviä, uusia laitteita, haastavia asiakkaita yms. mutta se ei näy palkassa millään tavalla.

Palkkaus on jopa kuntaa jäljessä. Tyky-setelit on hieno juttu, työyhteisö on kiva ja työnantaja joustava. Työterveyspalvelut on hyvät.

Kestävät arvot. Halu kehittyä itse ja kehittää, pitää pienemmän puolta. Hyvä tiimi. Tekemisen meininki.

Työympäristön joustavuus, kodinomaisuus>>>helppo tulla töihin. Työkaverit mukavia. Lämminhenkisyys ja asukkaiden kanssa vaihtelevat, kiinnostavat hetket.Virikkeellisyys.

Hyvä työilmapiiri ja-tehtävät.

Pidän työstäni. Työni on vaihtelevaa. Jokainen päivä on erilainen. Pidän ihmisläheisestä työstä. Työpaikallani voi käyttää vahvuuksiani. Pidän työyhteisöstäni. Meillä on joutava pomo joka ottaa huomioon jokaisen omana itsenään. Pidän asukkaista. Töihin on aina kivat ulla

Tällä hetkellä viihdyn erittäin hyvin töissä, esimiehen vaihdoksen myötä työyhteisön ilmapiiri on parantunut huomattavasti. Työyhteisö toimii nykyään aitona YHTEISÖNÄ, eikä yhden ihmisen määrittelemänä joukkona ihmisiä.

vaativa, monipuolinen, haateellinenkin työ, (omassa koulutksessa ei opeteta kaikkia asioita)- palkka voisi olla parempi.

Olen ollut aspalla noin 13 vuotta töissä. Hyvä työpaikka.

Perusasiat kunnossa, enemmän toivoisin kuitenkin mahdollisuuksia päästä koulutuksiin

Hyvä työterveyshuolto.

Perusasiat kuten palkanmaksu, työvuorosuunnittelu, lomat hoituvat sovitusti. Epäkohtana koen välillä sen, ettei työtäni/työpanostani tarpeeksi arvosteta esimiestaholta. Ristiriitatilanteiden käsittely vuosien varrella ollut puutteellista ja toisinaan jopa epäasiallista tai epätasa-arvoista.

Verrattuna 10 vuoden takaiseen muutos on huomattava. Aspan arvot muisto vain, ainoastaan raha puhuu nyt.

Ei mennä laatu edellä vaan talous edellä.

Työn luonne on itselleni sopiva. Henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa yhteistyö sujuu. Työssä on vaihtelevasti eri työtehtäviä päivittäin.

Huonosti siirtyy asiat ylhäältä alas ja alhaalta tulevia viestejä ei tunnuta ottavan tosissaan ylhäällä. Palkkataso on alhainen työntekijöillä, ei ole nostettu moneen vuoteen eikä ole varsinaisia kanavia maksaa henk.koht lisiä. Vain esimiesten palkkoja nostettu

Mielekäs työ, jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen asuinpaikka.

Johtamisessa parannettavaa olisi sekä lähiesimies- että ylemmällä tasolla

Yksikössä jossa työskentelen aikaisempi esimies oli mielestäni liian kouluttamaton, mutta nykyinen tilanne paljon parempi. Uusi palvelumuoto hieman sekava, kotiin vietävä tuki. Toivon selkeytystä kyseiseen työnkuvaan ja lisäkoulutusta koska kotiin vietävän tuen asiakkaat usein mielenterveyspuolen asiakkaita. Työajat hyvät ja työaikojen jousto todella hyvä. Työvuorojen toivominen sujuu hyvin ja on todella hienoa että työvuoroja pystyy toivomaan ja suunnittelemaan, eikä käytössä ole kolmen toiveen systeemiä. Työvaatteiden puutteellisuus ja todella pieni suojavaateraha heikentää tyytyväisyyttä.

Aspan arvot ovat samat kuin omanikin. Saan tehdä työtäni hyödyntäen omaa persoonaani sekä saan keskittyä työssäni yhteen asiakkaaseen kerrallaan ilman kiireen tuntua. Saan tehdä itsenäisiä päätöksiä --> minuun luotetaan.

Tällä hetkellä kilpailutusten tulokset määrittävät paljon meidän toimintaa. Aspan oma alkuperäinen ominaisuus esim. maksuluokkien suhteen saanut väistyä.

Huumorintajuinen,mukava henkilökunta, kivat asiakkaat. Kaikki toimii aina hyvin.

Täällä sa olla oma itsensä ja uskaltaa kysyä jos ei jotain tiedä. Työkaverit kohtelee tasavertaisena.

No.työpaikka!

Tunnen olevani vakaan hyvää työtä tekevän yrityksen palveluksessa jossa saan toimia omia vahvuuksiani käyttäen.

Hommat toimii ja on joustoa.

Yksikkö, jossa työskentelen, vastaa tällä hetkellä työpaikkaa ja -ympäristöä, jossa olen ajatellut työskenteleväni ja on mielekäs minulle. Myös työhön liittyvät asianhoidot ovat olleet sujuvia, johon ovat vaikuttaneet mm. sujuva yhteydenpito ja verkoston toimiminen. Koen, että Aspalla työni on oman näköistäni ja pääsen vaikuttamaan työhöni liittyviin asioihin. Koen myös, että minut halutaan pitää Aspalla töissä eikä minun ole kertaakaan tarvinnut puolustaa itseäni esim. liiton kautta. Koska olen ollut Aspalla muutaman vuoden, katson silti, että vielä paljon uusia puolia Aspasta tulee näyttäytymään ja sen vuoksi valitsin vaihtoehdon 'melko tyytyväinen'.

Palkkauksen suhteessa voisi vähän olla parempi. Muuten olen kyllä tyytyväinen.

Työilmapiiri on nyt erittäin hyvä ja kannustava. Toisinaan on resurssipulaa, mikä saa aikasiseksi työuupumusta.

Itenäinen, monipuolinen ja vastuullinen asiakaslähtöinen työ. Hyvät työajat. Toimiva työyhteisö.

lomat saa haluamalleen ajalle ja voi tehdä osa-aikaista elämän tilanteen mukaan

Kaikki toimii hyvin. Joustoa on molemmin päin. Reilu ja rehellinen. Työyhteisö ja asiakkaat on mukavia ja kaikkien kanssa tulee tosi hyvin toimeen.

Lisämyynnin myötä on ilmapiiri kiristynyt, koska työtä on liikaa. Kiitosta ei tule esimieheltä, eikä näy palkkauksessa. Jos tilanne jatkuu samana, mietin työpaikanvaihtoa.

Aspan arvot vastaavat omiani. Hyvät henkilöstöedut. Kokemusasiantuntijuus.

Avoin ja hyvä työyhteisö, hyvät työkaverit.

Olen ollut tyytyväine aspaan työpaikkana

Työnantajana aspa on joustava ja inhimillinen. Aoittain töitä on liikaa kaikilla ja liian usein tulee ajatus, ettei mikään riitä. Aina uutta ja lisää ja enemmän.

Palkkaus matalampi kuin muissa vastaavissa paikoissa, vastaavaa työtä tehdessä. Lisäkoulutukset/osaaminen ei vaikuta palkkaan. Työ on monipuolista ja saa käyttää työssä omiav ahvuuksia.

Työporukka on ihan mahtava sekä lähiesimiehet helposti lähestyttäviä. Olen saanut vaikuttaa työnkuvaani ja tunnen, että minun työpanostani arvostetaan.

Palkan korotusta odottelen..

 

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Aspaa työpaikkana työnhakijalle?

Eri yksiköiden esimiesten työskentelyssä on suuria eroja, ammatillisuudessa. Tämä ilmenee saako asukas tarvitsemansa tuen hygienian hoidossa, lääkkeiden otossa ja asioinnissa.

Koska työ on itsenäistä, mutta on työryhmä tukena. Aspa välittää asiakkaistaan ja toimimme hyvine arvojen pohjalta. Henkilökuntaetuudet ovat hyvät vaikka palkka onkin pieni.

Aspa on luotettava työnantaja.

Olen suositellutkin. Kertonut työn itsenäisestä puolesta ja vaikuttamismahdollisuuksista omaan kalenteriinsa.

Ollut niin vähän aikaa että vaikea sanoa suuntaan taikka toiseen

Hyvät työedut, työtoverit, asukkaat ja työterveyshuolto.

Meillä hyviä etuja...esim. smartum-setelit, aspa-päivät, virkistyspäivät.

Huono esimiesjohtaminen.

Organisaatio on hyvä ja nykyaikainen.

Hommat toimii, jonka takia Aspassa on hyvä työskennellä.

En osaa sanoa ASPAn muista yksiköistä, yleisellä tasolla (esim. palkanmaksu, työterveys) asiat toimivat hyvin, mutta omaa yksikköäni en suosittelisi missään tapauksessa.

Voin suositella kaiken paitsi palkan suhteen.

Voin suositella perustyöpaikaksi,jos esim.työmatkat sopivat.

Työpaikkana hyvä, mutta palkkaus muualla parempi.

Kannattaa kokeilla jos itsellä samat arvot, visio kehittää ja kehittyä eikä pelkää tarttua kaikenlaisiin töihin.

Vakaa työpaikka. Työ joka antaa sisältöä työntekoon.

Aspassa on ollut reilua olla töissä ja asiat hoituu. Saa koulutusta ja pystyy tuomaan asioita esille ja voi keskustella.

Kaikki muu erinomaista, palkkaa voisi toki saada enemmän.

Varma työnantaja joka ei tavoittele voittoa yksittäisille henkilöille

Suosittelen. Aspa hyvä työnantaja ja hyvä työpaikka.

Hyvä työterveyshoito ja edut.

Perusasiat kunnossa mutta ei mitään "hehkutettavaa".

Hoitotyön laatuun ei kiinnitetä huomiota tarpeeksi.

Hyvä vaihtoehto työnhakijalle omien kokemusteni mukaan.

Oma luovuus rajana. Huomioiden asukkaan, asiakkaan ajatus. Ei yhtä mallia vaan asukkaan asiakkaan lähtöistä toimintaa.

Työpaikka siinä missä muutkin, ei merkittävästi parempi eikä huonompi. Paljon riippuu esimiehestä, että viihtyykö, sillä esimiehellä liikaa valtaa vaikuttaa asioihin.

Koen että olen tärkeä ja työtäni arvostetaan.

Kotimainen ja luotettava työnantaja.

Aspa on reilu työnantaja. Työyhteisössä ei kiusata.

Heikko palkka, erittäin laaja työn kuva.

Hyvää kannattaa jakaa ja viedä eteenpäin. Kukkasilla tanssimista työ ei kuitenkaan ole! Työntekijä tarvitsee paljon erilaisia taitoja, oma-alotteisuutta, luovuutta, sietämistä, kärsivällisyyttä ja paljon yhteistyökykyä mitä erilaisimpien persoonien kanssa.

Hyvät työajat, hyvä työporukka. Raskasta työtä kuitenkin, ei sovi kaikille.

Minulla ei ole kokemuksia kuin kahdesta Aspan yksiköstä, joten suositukseni ei voi tietenkään olla aivan varma. Yleisesti ajatellen suosittelisin kyllä kokemusteni perusteella Aspaa työpaikaksi. Luotettavan kuvan antanut.

Koska sitä erityisosaamista - viittomakielistä sosiaaliapua tarvitaan.

Aspa on reilu, osaava ja eettisesti kestävä työpaikka. Työsuhde edut ja esim työterveyshuolto pelaavat erinoimaisesti

Mielenkiintoinen työ, jossa saa haastaa itsensä.

Asukkaita kunnioitetaan, heidän mielipiteensä ja toiveensa otetaan huomioon työssä. Työnantajana Aspa on joustava, esim. on mahdollisuus tehdä elämäntilanteen muuttuessa osa-aikaista työaikaa. Aspa on koulutus- ja kehittämismyönteinen.

Suosittelisin, monipuolinen ja tasapuolinen paikka.

Viihtyisä työpaikka, eettisesti oikeudenmukainen myös arvoperustaltaan.

hyvä työpaikka, palkka voisi olla kyllä parempi

Aspalla on hoitoalalla verrattaen hyvät työsuhde-edut tykysetelit ja laaja työterveyshuolto.

Työn vaihtelevaisuus, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Kiireettömyys.

Olen ollut erittäin tyytyväinen tähän.

Arvot kunnossa

Missä asioissa työnantaja on mielestäsi onnistunut erityisen hyvin?

Työntekijän työ ja arki on hyvin onnistuttu sovittamaan yhteen, lähiesimies kannustaa muistamaan myös vapaa-ajan. Työympäristössä on helppo puhua avoimesti tuntemuksistaan.

Asukkaiden yksilöllisien tarpeiden huomiomisessa.

Arvostan kovasti työnohjausta, Smartumeita, hyvää työterveyshuoltoa, kehittämispäiviä ja liikuntailtapäivää sekä pikkujouluruokailua. Ne ovat hyvää huolenpitoa ja loistava lisä pieneen palkkaan. Vuorotteluvapaan mahdollistaminen on myös upea juttu.

Työterveyshuolto toimii todella hyvin.

Palkan maksu. Tiedotusta tapahtuu paljon.

Henkilöstön tyytyväisenä pitämisessä, vastuun jakamisessa.

Asioita pyritään kehittämään koko ajan eikä paikalleen jämähdetä. Työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan.

Ei tule heti mitään mieleen.

Saan oman ääneni kuuluviin ja pystyn vaikuttamaan työilmapiiriin ja työn kehittämiseen. Työsuhde-edut ovat toimivia. Lähiesimiehen toiminta on esimerkillistä ja oman työyhteisön hyvinvointiin panostetaan.

Modernia toimintaa

Toiminnan kehittämisessä ja markkinoinnissa sekä alkanut käyttämään erilaisia digitalisaatioon liittyviä välineitä ja kanavia entistä enemmän. Omalla kohdallani oman henkilökohtaisen elämän ja perhe-elämän yhteensovittamisessa he ovat olleet ymmärtäväisiä ja pystyneet melko paljon tukemaan tässä asiassa.

Tiedottamisessa (Facebook, Twitter ym.)

Hyvä työterveyshuolto, palkat tulevat ajallaan ja oikein.

Aspassa tapahtuvista muutoksista tiedottaminen nettisivuilla.

kulttuurisetelit/työterveyshuolto

Hyvä arvopohja, joka on helppo allekirjoittaa. Tuntuu tärkeältä olla osa yhteiskunnallista yritystä. Tähän asti olen pitänyt työn mielekkyyttä hyvänä kompensaationa siihen, että palkkaus on liian matala.

Henkilökohtaisen tilanteeni takia saattaa silti tulla vastaan tilanne, jossa joudun perheeni ja kodin säilyttämisen eteen siirtymään työhön, jossa palkkaus vastaa koulutustani.

Kulttuurisetelit. Aspapäivät oli mukavat. Työterveysthuolto on hyvää ja kattavaa.

Vastuuttamisessa ja kehittämis+koulutusmyönteisyydessä.

Aspa palveluiden eteenpäin viennissä. Paljonuusia tuulia.... Uusia tapoja vanhojentilalle.

Nykyaikaistaminen, ihmisen arvo.

Kuuntelemisessa.

Suurimmassa osassa.

Meillä on hyvä työpaikka jossa jokaisen vahvuudet otetaan huomioon.

Monessakin asiassa! Tällä hetkellä tuntuu, että meidän yksikköä on kiinnostuttu, kuultu ja myös johdon tasolta halutaan kehittää ja viedä eteenpäin. Keväinen johdon edustajien vierailu yksiköissämme oli todella hyvä, vielä kun esim. markkinoinnissa puheet siirtyisivät käytäntöön ja saataisiin tukea toimintamme markkinointiin ja sitä kautta asiakasmäärien nostamiseen. Aspa-päivien palauttaminen koko yritykselle oli mahtava juttu! Siellä paitsi kehittyy asiantuntijapuheenvuorojen kautta, niin myös virkistyy ja tapaa muita Aspan työntekijöitä ympäri Suomen.

työterveystoiminnan palvelut

Tasa-arvoisessa kohtelussa ja kaikkien työntekijöiden huomioinnissa. Hyvän ilmapiirin luomisessa. Jakaa asioita koko henkilöstölle

Perusasiat kunnossa.

Ei ole ikä- eikä sukupuolisyrjintää. Hyvä työilmapiiri, hyvät henkilöstöedut (Kulttuurisetelit yms.).

Työterveyshuolto on hyvä, samoin tykysetelit kannustavat.

En tähän keksi mitään erityisen onnistunutta.. tasaista.

Työterveyshuolto toimii loistavasti ja lääkärit sekä terveydenhoitajat ihania ja ammattilaisia, kulttuurisetelit ovat pieni, mutta hyvä bonus vuosittaiseen pakertamiseen.

Työterveyshuolto.

Yleisesti ottaen palvelu on toimivaa asiakkaiden eri tarpeita ja elämän eri osaalueita huomioiden.

Ajatus talosta eli kaikilla ihmisillä taustasta riippuen kotiin omaan oikeus.

Palveluvastaava muualta kuin omista työntekijöistä. Se on ollut todella hyvä juttu!

Työvuorojen suunnittelussa. Työvuorojen joustossa. Resurssejen riittävyys tällä hetkellä.

Aspan arvot ja se, ettei työntekijälle ole työntekikoa tehty liian kiireiseksi (vrt kotihoito, osastot).

Julkisuuskuva on hyvä, kotimaisuus

Hyvän työilmapiirin luomisessa, perehdytyksessä.

On helposti lähestyttävä, ei tarvitse jännittää kun ottaa yhteyttä.

Arvoissa, julkisuudessa erittäin hyvä julkinen kuva.

Työyhteisöömme on kasaantunut koko joukko osaavia ja hyviä tyyppejä!

Asioihin tartutaan.

Mielestäni työnantaja on onnistunut hyvin mm. siinä, että todettuaan olevani sopiva työntekijä Aspaan/yksikköön, minulle on aina sanottu pyrittävän järjestämään pidempi sopimus ja ainakin keikkatyötä. Olen voinut luottaa esimieheni toimintaan ja yhteydenpitoon sisäisiin palveluihin ja kokenut myös siitä eteenpäin homman toimivan. Olen myös iloinen siitä, kuinka Aspa tuo ylpeästi, mutta hillitysti esille mainettaan ja kehittää toimintaansa.

Hieno, positiivista ilmapiiriä luova uusi esimies. Vakaavarainen yritys, jossa on hyvä työskennellä.

Yhdenvertainen ja mielenkiintoinen asiakaslähtöinen työ

Yhteiskunnallinen yritys hyvä idea

Tällä hetkellä omalla kohdalla kaikki on toiminut oikein hyvin.

Työterveys ja liikuntasetelit.

Aspa toimii arvojensa mukaisesti ja arvostaa kokemusasiantuntijuutta. Työnantajana myös joustava.

Tasa-arvoisuudessa ja luotettavuudessa.

avoin ja ystävällinen ihminen jolle on helppo puhua, vuorovaikutuksellisuus täten helppoa

hyviä koulutuksia työntekijöille

Työterveyshuolto aspa päivät

Koulutus myönteisyys ja siinä tukeminen. Joustavuus.

Reilu kaikkia kohtaan.

Arvot

Missä asioissa olisi mielestäsi parannettavaa/kehitettävää?

Yksiköiden välinen tasalaatuisuus.Huolenpitovelvollisuuden toteutuminen.

Vaativa työ vaatisi koulutuksiin pääsyä, jos sisäistä koulutusta ei ole tarjolla. Sisäiset koulutuksetkin ovat olleet hyviä, joten niitä kannattaisi pitää enenevässä määrin. Samantyyppisten työyhteisöjen olisi hyvä tavata vaikka muutama kerta vuodessa ja keskustella toimintatavoista, jaksamisesta, kokemuksista, koska niistä saa voimaa, varmistusta omille työtavoille ja uusia ajatuksia työhön. Palkkaukseen pitäisi jo vihdoin ja viimein kiinnittää huomiota. Se ei vastaa työn vaativuutta.

Vaikka palvelumme onkin kaupungin kilpailutuksessa mukana. Jatkuva rahasta ja yksikön tuottavuudesta puhuminen luo liikaa paineta.

Palkkataso saisi olla aina korkeampi, jotta se vastaisi työn kuormittavuutta, toki tämä ei koske pelkästään Aspaa, vaan koko alaa.

Palkkatasossa. Koulutusta voisi olla enemmän.

Esimiesjohtamisessa.

Toivoisin mahdollisuutta lisäkoulutukseen. Yhteistyötä eri yksiköiden välillä voisi olla lisää. Henkilöstö voisi saada jollain keinolla lisää ääntänsä kuuluviin ja näin vaikuttamismahdollisuuksia joihinkin yrityksen henkilöstöä koskeviin asioihin. pääsen hyvin harvoin osallistumaan henkilöstöinfoihin.

Koulutuksissa. Maksava asiakas arvostaa koulutusta. Tämä olisi kilpailutuksissa Aspan etu

Varsinaisessa johtamisessa suhteessa työntekijä - lähiesimies - palvelupäällikkö. Tässä vielä paljon kehitettävää; tuntuu, että nyt tarkastellaan työtä vain kahdesta eri näkökulmasta; asiakaslähtöisyys (mikä on erittäin tärkeä asia!) ja raha (mikä on tärkeä, jotta toiminta säilyy ja kannattaa, mutta se tavallaan on saanut liian tärkeän osan tästä "kakusta"). Tuntuu siltä, että työntekijöiltä vaaditaan koko ajan lisää työtehtäviä ja vastuuta, mutta esimerkiksi palkkaus ei nouse, vaikka vastuut kyllä lisääntyvät. Samalla olen hyvä esimerkki siitä, että urakehitystä ei tapahdu, vaikka takanani on pitkä kiitettävä työura ja olen päivittänyt osaamiseni korkeakoulutasolle (ja päivitän edelleenkin omalla ajallani ja omakustanteisesti, koska haluan kehittyä edes jollain tapaa) sekä kertonut niin lähiesimiehelleni kuin johtoportaaseenkin avoimesti haluavani uusia haasteita. Asia on sivuutettu toistuvasti. Myös esimerkiksi työterveyshuollon käynti työpaikalla ei mielestäni palvellut riittävän hyvin sitä tarkoitusta, mitä sille on mielestäni asetettu. Tuntui, että työterveyshuolto ei ollut ajantasalla eli jonkinmoista päivittämistä sielläkin tarvittaisiin, jotta ymmärtäisivät millaista tämän päivän työelämä on. Tämän lisäksi tiedottamisessa on erilaisia puutteita. Itse kun olen luonteeltani tässä suhteessa aktiivinen, niin koen, että tässä kohtaa olisi vielä parannettavaa.

Välillä esimerkiksi asioista ilmoitetaan ns. ilmoitusluonteisesti, eikä niitä avata riittävästi työntekijöille. Tällöin on vaara ja välillä niin käykin, että kukin työntekijä ymmärtää ja tulkitsee informoidun asian omalla tavallaan. Ja sitten ollaan epätietoisia esimerkiksi siitä, pitääkö asialle tehdä jotain ja jos pitää, niin mitä pitää tehdä ja ketä se koskee.

esimiesteni voivan perehtyä toimenkuvaani ja asiakkaisiini paremmin. Toivoisin, että voisin avata päivän kulun heille siten, että he ymmärtävät työn monimuotoisuuden ja yllättävyyden, ennen kuin vaatimuksia taloudelliseen tuottavuuteen ym resursseihin tiukennetaan.

Palkan korottamisessa ja tulospalkkion määrä

Ks vastaukset ylempänä. Todella paljon parannettavaa monessa eri asiassa.

Työnantaja voisi kannustaa työnkiertoon eri yksiköissä ammattitaidon kehittämisen ja työssäjaksamisen välineenä. Myös esimiehille työnkierto voisi tehdä hyvää, mm. Helsingin kaupungin yksiköissä tätä on toteutettu hyvällä menestyksellä.

työterveyshuollon palvelut ovat huonontuneet;aiemmin esim.3-vuorotöissä olevat kutsuttiin säännöllisiin terveystarkastuksiin.

Henkilöstön hyvinvointiin tulisi paneutua jokaisen yksikön tarvitsemalla tavalla.

Palkkaus.

Työparina työskentelyssä. Toisaalta niin että kukaan ei liikaa väsy tai ole kiinni tietyissä asiakkuuksissa ja toisaalta niin että työntekijät eivät liikaa vaihdu (hlökeskeinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa). Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: siihen myös aikaa. Jos on liian tiukat aikataulut, voi asiakkaista helposti tulla työn kohteita - mikä ei yleensä vahvista asiakkaan osallisuutta.

Toisinaan työntekijöitäkin koskettavat päätökset näyttäytyvät työntekijälle sekavina, selkeillä perusteluilla tämäkin asia olisi varmasti paikattavissa.

Palkkaus

rautaa tulessa, kärsiikö asioiden hallinta tässä.

Mielestäni voisi kyllä enemmän panostaa ihan perustyöntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksiin. Jos vuodessa on laskettu joku tietty summa per työntekijä siihen, että pääsee koulutukseen niin se kattaa max yhden koulutuksen per vuosi. Itse en ainakaan tällä hetkellä koe, että se on riittävästi kun pitäisi kuitenkin koko ajan pyrkiä kehittämään itseään ja ammattitaitoa.

Työntekijöiden todellisella kuuntelemisella ja palautteen vastaanottamisella. Ahneus käy lankeemuksen edellä sanovat vanhat viisaat ihmiset, nyt Aspassa on ahneuden valtakausi, pienet työnteikjät ja asiakkaat jäävät rahan jalkoihin.

Hoitotyön laatu huolettaa. Laadun kehittäminen.

Tiedottaminen, että työtä tehtäisiin arvojen mukaan, ei rahan!

Mitään erityistä ei ehkä juuri nyt, mutta tulevaisuutta ajatellen varmasti uusia haasteita tulee. Niiden ennakoiminen on mielestäni tärkeää palvelun ylläpitämiseksi.

Oikeassa paikassa oikeat ihmiset. Eli muistisairaat ei oikea ryhmä. Lisää näkyvyyttä oikean laisia asumispalveluita tarvitsevia asukkaita tulisi tavoittaa. Yhteistyön kehitys esim.Koulun, oppilaitoksien, psyksh. Ehkä kotikäyntejä yksinäisten luona.

Työntekijöiden kuuntelu, hyvinvointiin panostaminen, työvuorosuunnittelu uusiksi. Pitkät työputket pois. Sairauspoissaolojen syihin tulee puuttua ajoissa. Esimieheltä enemmän valtaa työntekijöille, se on nykypäivää

Työvaatteiden puutteellisuus ja todella pieni suojavaateraha heikentää tyytyväisyyttä. Olisi mukava että myös työntekijät tietäisivät heti suunnittelu vaiheessa mikäli uusia palvelumuotoja yksiköihin lisätään ja se vaikuttaa henkilöstön määrään työpaikalla miinus puoleisesti. Yksiköiden välillä tapahtuva tarkistusviesti, eli kun ollaan yksin työssä laitetaan viestiä toiseen yksikköön "kaikki hyvin, mites sielä". On aivan naurettava! Jos tämä on ainut mahdollinen varmistus siitä että toisessa yksikössä työntekijällä kaikki on hyvin, tilanne on aika huono. Kunnon toimintaohjeet puuttuvat edelleen miten täytyy toimia jos toisesta yksiköstä ei vastatakkaan tavoitteluun. Pyydetty kyllä toiminta ohjeita yli6kk.

Henkilöstön työnkuormittavuudesta ei ole mittareita eikä sitä tarkemmin kysellä. Jokainen tietää kuinka vapaa-ajan toiminnoilla voidaan kuormitusta laskea mutta kuinka kuoritusta voi helpottaa työpäivän aikana? Tästä ei puhuta missään ikinä.

Palkoissa ja selventää ja rajata asumispalvelutyöntekijän työkuvaa.

Olisikohan yhteisiä työhyvinvointipäiviä mahdollisuus lisätä? Koko työyhteisölle yhteistä tekemistä työajalla ilman asiakaspaineita.

Vaikka olen suuresti kiitollinen saamastamme palkasta, mietin joskus -ja olen kuullut monen muunkin miettivän palkkatasoamme. Tätä on hankala selittää tarkemmin tällaisen kyselyn kautta, mutta teemme (yksikössämme) monenlaista ja monipuolista työtä, josta saamme vähemmän palkkaa kuin monet ns. suppeammalla työnkuvalla tekevät henkilöt. Tässä pitäisi tosin vertailla tarkemmin eri töitä ja sitten vasta purkaa nettotuloja. En vähättele kenenkään työtä, meitä jokaista tarvitaan. Ketään loukkaamatta sanon. Eikä raha kasva puussa ja menoja on enemmän kuin tarpeeksi. Ymmärrän kyllä.

Koulutuksissa ja Kelan etuuksien päivityksessä

Palkkataso

Mielenterveysasiakkaat jäävät varjoon vammaisten ollessa etusijalla/esillä Aspan toiminnassa, vaikka yli puolet on mielenterveyskuntoutujia

tiedonkulku tökkii, mutta mielestäni tämä asia parantunut huimasti.

Palkkauksessa

palkkaus

Työssäjaksamisen huomioiminen. Yksi ihminen ei pysty tekemään enempää, kuin yhden ihmisen työt. Jatkuva voiton tavoittelu tuntuu väsyttävältä ja riskinä on, että työn laatu kärsii! Aaspalla on hyvä maine, mutta se ei säily itsestään. Kun esimies on ylityöllistetty se alkaa näkymään alaisten jaksamisessa. Liika on liikaa!

Jos henkilökuntaa koulutetaan, olisi mielestäni kohtuullista ottaa se huomioon myös palkassa. Koska eihän ole järkevää kouluttaa esimerkiksi oppisopimuksella, ja jättää se valmistumisen jälkeen huomiotta palkkauksessa. Varsinkin jos koulutuksesta on kuitenkin hyötyä Aspalle osaamisen lisäksi, myös kilpailutuksien pisteissä.

Palkka

Muu palaute, sana vapaa

Kotiin vietäviä palveluita asukkaille toivoisin lisää.

Olin hyvin pettynyt jäädessäni ilman tulospalkkiota, koska jäin vuorotteluvapaalle. Jos maksuajankohdasta olisi informoitu tai olisin saanut siihen kysymykseen vastauksen sitä tiedustellessani, olisin voinut aloittaa vuorotteluvapaani myöhemmin. En voi ymmärtää, miksi jäin ilman tulospalkkiota erinomaisesta työpanoksestani huolimatta. Kyseessä on kuitenkin viime vuonna tekemäni työ ja se kuuluu silloin minulle. Viime vuonna tulospalkkio oli maksettu kaikille ja nyt yht'äkkiä ei. Tästä ei tullut mitään infromaatiota. Koen tällä hetkellä ettei työantaja arvosta työpanostani, minulla ja panostamisellani ei ole sellaista merkitystä kuten kuvittelin. Se on tuntuu surulliselle ja harmilliselle sekä ristiriitaiselle, kun katson mainoksia, missä hehkutetaan asiakkaiden hyvää kohtelua jne.

Kaikki hyvin.

Parempia aikoja odotellessa.

Osaamiseni "vastaa" nykyistä työtäni erittäin hyvin, mutta osaamistasoni on paljon korkeampi siihen nähden. Teen perusduunia korkeakoulutettuna ja pitkän työuran tehneenä. Osaisin paljon enemmän. Kiitos mahdollisuudesta antaa palautetta! Työniloa teillekin!

palkkaus/koulutus

Olisi hyvä tietää enemmän Aspan eri hankkeista ja projekteista, jotta voisimme hyödyntää niitä asiakastyössämme. Digi haltuun - hanketta käytiin juuri esittelemässä yksikössämme, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtasivat täydellisesti. Voisivatko muutkin hankkeet jalkautua yksiköihin esittelemään toimintaansa?

Toivoisin, että näihin kyselyn vastauksiin paneuduttaisiin enemmän johdon tasolta. Tuntuu harmilliselta, että koskaan kukaan ei ole millään tavoin ottanut kantaa. Meidän yksikön vastauksissa on ollut samoja teemoja esillä ja samaa tyytymättömyyttä sekä huolta, muttei niihin ole millään tavoin kiinnitetty huomioita tai asioille ei ole tehty mitään. Tuntuu, että nämä epäkohdat ja negatiiviset asiat lakaistaan maton alle täysin ja silloin tulee tunne, ettei työntekijän mielipidettä ja jaksamista arvosteta lainkaan. Ihan kuin meidän huolet ja huomiot olisivat tuulesta temmattuja, eikä kuulemisen arvoisia lainkaan.

Hyvät tavoitteet missä arvot näkyvät luovat myös laadukkaita tapoja tehdä työtä. Kehittämistä tarvitaan ja siihen Aspalla on intoa ja arvostan Aspan työnantajana, järjestönä, mikä laittaa hyvää kiertoon!

Kiitokset Aspalle, työpaikkana erittäin hyvä!

Asiakkaille suunnatut asiakastyytyväisyyskyselyt ovat vuosittain olleet useammallekin asiakkaalle liian vaikeita hahmottaa.

Kaikenkaikkiaan aspa mielestäni hyvä työpaikka.

Huonolta näyttää työntekijänä, arvoton olo. Saa kokea itsensä työjuhdaksi ja siltikään mikään ei tunnu riittävän.

Kiitos kyselystä. Kaikkiin kohtiin en vastannut, koska olen niin vähän aikaa ollut Aspalla. Vastauksenikin olisivat ehkä olleet hieman erillaisia, jos olisin ollut huomattavan pitkän ajan työntekijänä, mutta olen käsittääkseni melko hyvin ymmärtänyt eri toimintoja ja periaatteita Aspassa.

Kiitos hyvä työpaikka ja mikään päivä ei samanlainen-se asian suola.

Toivon Aspan kehittyvän työntekijöiden kuuntelussa ja palautteen vastaanottamisessa. Kehittämispyynnöt ja -ehdotukset tulisi ottaa tosissaan.

On mahtavaa miten Aspa kehittyy mobiililaitteiden käytössä ja näyttää vihreää uudelle teknologialle

Arvot, kunnioitus pitää näkyä koko aspa palveluissa ja säätiössä. Nyt ei toteudu.

Kiitos! Hyvää kannattaa viljellä, se tuottaa satoa.

Kyselystä palautetta: jäin pohtimaan tarkoittiko asteikkokysymyksissä kohta: "Pitääkö väittämä paikkansa yrityksessämme?" koko Aspaa vai omaa yksikköäni. "Yrityksessämme"-sana tuo mieleen koko Aspan ja "yrityksessänne" taas oman yksikön. Ajattelin kuitenkin omaa yksikköäni, sillä enhän voi tietää koko Aspan tilannetta.

Arvostelkaa meitä asumispalvelutyöntekijöitä, sillä teemme raskasta työtä, kuitenkin arvokasta työtä asiakkaillemme! :)

Aspa on työnantajana luotettava ja pyrkii olemaan ajan hermoilla.

Tasa-arvoa myös mielenterveysasiakkaille Aspan sisällä.

Ennakkoluuloja on; tulevaa keskitettyä työvuorolistojen tekoa ajatellen.

Toivoisin, että kaikenlaiset tulospalkkiot lopetettaisiin, ne vain lisäävät työssä stressiä ja pahoinvointia. Säästyneillä rahoilla voitaisiin palkata lisää henkilökuntaa. Lisäksi toivoisin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ikävästi tuntuu ettei syrjäkylillä järjestetä tapahtumia, vaan ne keskitetään pääkaupunki seudulle, tai muihin isoihin kaupunkeihin. Myös pienemmille paikkakunnille kaivataan tapahtumia, tai helpotusta kustannuksiin osallistua.

Palkankorotusta toivotaan.