-A A +A

Kehittämö

Kehittämö

Kehitämme asukkaiden itsenäistä elämää tukevia ratkaisuja Veikkauksen tuella.

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB_120px.pngRatkaisut voivat liittyä konkreettisiin asumisratkaisuihin ja -palveluihin sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin että oikeuksien toteutumiseen.

Turvataksemme asukkaiden oikeuksien toteutumisen, kehitämme esimerkiksi erilaisia tukimateriaaleja, oikeuksien arvioinnin työkaluja ja vaikuttamisryhmiä. Toimimme yhdessä asukkaiden, kokemustoimijoiden, ammattilaisten ja viranomaisten kanssa.

Meille on tärkeää, että asukkaiden ääni tulee kuulluksi. Syrjintävapaus on keskeinen periaate kehittämistoiminnassamme.