-A A +A

Miten kehitämme

Miten kehitämme
Meille on tärkeää, että asukkaan ääni tulee kuulluksi. Kutsumme erilaisia ihmisiä ja toimijoita tutkimaan ilmiöitä sekä muotoilemaan ja kokeilemaan ratkaisuja yhdessä.

Aspan kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta niin, että heillä on mahdollisuus tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä, vaikuttaa omaan asumiseensa ja palveluihinsa, työllistyä palkkatyöhön, löytää mielekkäitä sosiaalisia suhteita ja harrastuksia sekä vaikuttaa yhteiskunnassa. Kehitämme asumisen palveluita yhdessä asiakkaiden ja muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa erilaisissa hankkeissamme.