-A A +A

Miten kehitämme

Miten kehitämme

Meille on tärkeää, että asukkaan ääni tulee kuulluksi. Kutsumme erilaisia ihmisiä ja toimijoita tutkimaan ilmiöitä sekä muotoilemaan ja kokeilemaan ratkaisuja yhdessä.

Haluamme, että asiakkaillamme on

  • mahdollisuus tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä,
  • vaikuttaa omaan asumiseensa ja palveluihinsa,
  • työllistyä palkkatyöhön,
  • löytää mielekkäitä sosiaalisia suhteita ja harrastuksia sekä
  • vaikuttaa yhteiskunnassa.

Kehitämme asumisen palveluita yhdessä asiakkaidemme ja muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa erilaisissa hankkeissamme.