Osallisuus | Aspa
-A A +A

Osallisuus

Osallisuus

Ihminen voi kokea olevansa osallinen kun hänellä on

  • riittävä toimeentulo ja hyvinvointi
  • mahdollisuus päättää omaa elämäänsä koskevista asioista
  • mahdollisuus vaikuttaa omissa yhteisöissään
  • merkityksellisiä ihmissuhteita.

Aspan kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta niin, että heillä on mahdollisuus tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä, vaikuttaa omaan asumiseensa ja palveluihinsa, työllistyä palkkatyöhön, löytää mielekkäitä sosiaalisia suhteita ja harrastuksia sekä vaikuttaa yhteiskunnassa. Kehitämme asumisen palveluita yhdessä asiakkaiden ja muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa.