Suuntaaja | Aspa
-A A +A

Suuntaaja

Minkälaisia yksinäisyyden kokemuksia ruumiillinen erilaisuus tuottaa? Voiko yksinäisyyden kierteestä päästä irti? Miten pienituloisuus nakertaa osallisuutta? Entä miltä köyhyys näyttää vammaisen henkilön arjessa?
Miten voimme luoda rakenteet, jotka mahdollistavat asiakkaiden mukanaolon vammaissosiaalityön kehittämisessä? Miten tulevat asukkaat otetaan mukaan asuntojen ja asuinalueiden suunnitteluun? Entä mitkä ovat ylipäätään yksilön toimintaedellytykset palvelujärjestelmässämme?
Miten henkilökohtainen budjetti vaikuttaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen? Entä miten käy sosiaalipalveluiden sote-uudistuksessa? Voivatko vammaisten lasten vanhemmat vaikuttaa riittävästi palvelujen valintaan?
Lehdessä käsitellään asumisen tulevaisuutta. Millaisia trendejä kaupunkiasumiseen on tuloillaan? Voiko yhteisöllisyys parantaa elämänlaatua? Entä millaista on asuminen asunto-osuuskunnassa?