Suuntaaja | Aspa
-A A +A

Suuntaaja

Toteutuvatko YK:n vammaissopimuksen takaamat oikeudet asumispalveluissa? Miten ohjaamisen käytännöt tukevat kehitysvammaisen henkilön toimijuutta? Huomioidaanko seksuaalisuutta riittävästi asumispalveluissa? Entä miten varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa?  
Minkälaisia yksinäisyyden kokemuksia ruumiillinen erilaisuus tuottaa? Voiko yksinäisyyden kierteestä päästä irti? Miten pienituloisuus nakertaa osallisuutta? Entä miltä köyhyys näyttää vammaisen henkilön arjessa?
Miten voimme luoda rakenteet, jotka mahdollistavat asiakkaiden mukanaolon vammaissosiaalityön kehittämisessä? Miten tulevat asukkaat otetaan mukaan asuntojen ja asuinalueiden suunnitteluun? Entä mitkä ovat ylipäätään yksilön toimintaedellytykset palvelujärjestelmässämme?
Miten henkilökohtainen budjetti vaikuttaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen? Entä miten käy sosiaalipalveluiden sote-uudistuksessa? Voivatko vammaisten lasten vanhemmat vaikuttaa riittävästi palvelujen valintaan?