Suuntaaja | Aspa
-A A +A

Suuntaaja

Miten kehittää kaupunkia sen asukkaidensa näköiseksi? Miten teknologia muuttaa liikkumista ja arkea tulevaisuuden kaupungissa? Millä tavoin älykkäällä kodin valaistuksella saadaan arjesta sujuvampaa?  
Toteutuvatko YK:n vammaissopimuksen takaamat oikeudet asumispalveluissa? Miten ohjaamisen käytännöt tukevat kehitysvammaisen henkilön toimijuutta? Huomioidaanko seksuaalisuutta riittävästi asumispalveluissa? Entä miten varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa?  
Minkälaisia yksinäisyyden kokemuksia ruumiillinen erilaisuus tuottaa? Voiko yksinäisyyden kierteestä päästä irti? Miten pienituloisuus nakertaa osallisuutta? Entä miltä köyhyys näyttää vammaisen henkilön arjessa?
Miten voimme luoda rakenteet, jotka mahdollistavat asiakkaiden mukanaolon vammaissosiaalityön kehittämisessä? Miten tulevat asukkaat otetaan mukaan asuntojen ja asuinalueiden suunnitteluun? Entä mitkä ovat ylipäätään yksilön toimintaedellytykset palvelujärjestelmässämme?