-A A +A

Suuntaaja

Miten voimme luoda rakenteet, jotka mahdollistavat asiakkaiden mukanaolon vammaissosiaalityön kehittämisessä? Miten tulevat asukkaat otetaan mukaan asuntojen ja asuinalueiden suunnitteluun? Entä mitkä ovat ylipäätään yksilön toimintaedellytykset palvelujärjestelmässämme?
Miten henkilökohtainen budjetti vaikuttaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen? Entä miten käy sosiaalipalveluiden sote-uudistuksessa? Voivatko vammaisten lasten vanhemmat vaikuttaa riittävästi palvelujen valintaan?
Lehdessä käsitellään asumisen tulevaisuutta. Millaisia trendejä kaupunkiasumiseen on tuloillaan? Voiko yhteisöllisyys parantaa elämänlaatua? Entä millaista on asuminen asunto-osuuskunnassa?
Lehti käsittelee muissa maissa toteutettuja asumisratkaisuja. Artikkelit tarkastelevat esimerkiksi pohjoismaisia vammaispalveluita ja muiden maiden hajautetun asumisen ratkaisuja mielenterveyskuntoutujille. Esillä on myös suomalaisten vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyö.