Henkilökeskeinen arki | Aspa
-A A +A

Henkilökeskeinen arki

Henkilökeskeinen arki
Aspan koko henkilöstö on koulutettu henkilökeskeiseen työtapaan. Henkilökeskeinen toimintatapa painottaa ihmisen omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, oikeuksien toteutumista ja eettisten arvojen huomioimista käytännön työssä.

Tavoitteena on kehittää palveluiden laatua ja vahvistaa henkilöstön työskentelytapoja niin, että asukkaan omaan elämäänsä osallistuminen lisääntyy. 

Asukkaat tulevat tietoiseksi oikeuksistaan ja osaavat vaikuttaa omiin asioihinsa. Myös oman elämäntilanteen ja arjen asioiden ymmärrettävyys paranee henkilökeskeisen tuen avulla. Se lisää itseluottamusta ja hallittavuuden tunnetta. 

Palveluiden arvioinnissa tarkastellaan rutiineja ja kyseenalaistetaan vakiintuneita toimintatapoja, yhteistyötä läheisiin, omaisiin ja verkostoihin. Työtavassa korostuu ratkaisukeskeisyys. 

Koulutusten edetessä työntekijät kertovat asukkaan hyvistä muutoksista ja kehityksestä esimerkiksi itsenäistymisessä ja psyykkisessä hyvinvoinnissa. Henkilökeskeisen toimintatavan avulla työntekijät ovat tietoisia siitä, mitä tekevät, millä tavoin ja mikä vaikutti kehityksen suuntaan.

Koulutus muuttaa arjen käytäntöjä, toimintaa ohjaavia järjestelmiä sekä kehittää uusia menetelmiä. Tavoitteena on poistaa ja kehittää toimintatapoja, jotka ovat jäänteitä aiemmista käytännöistä tai jämähtämistä rutiininomaiseen toimintaan. Esimerkiksi asukaskokouksissa kiinnitetään huomiota kokouksien merkityksiin ja tavoitteisiin. 

Henkilökeskeinen toimintatapa poistaa stereotyyppisen ihmisten luokittelemisen jonkun ominaisuuden perusteella. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oman elämänsä tähti.  

Tutustu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista

Lisätietoa koulutuksesta:

Kehittämissuunnittelija Maarit Aalto
maarit.aalto@aspa.fi
040 634 1880