Vertaisarviointi - asumiseen laatua ja osallisuutta | Aspa
-A A +A

Vertaisarviointi - asumiseen laatua ja osallisuutta

Vertaisarviointi - asumiseen laatua ja osallisuutta
Saako asumispalvelujen käyttäjä päättää, miten hän kodissaan elää? Vertaisarviointi™ on Aspan kehittämä asukaslähtöinen menetelmä asumisen palvelujen laadun arviointiin.

Vertaisarviointeja toteuttavat vammaiset ihmiset ja mielenterveyskuntoutujat, jotka käyttävät asumisen palveluja. Aspa-säätiö on kouluttanut yli 60 palvelunkäyttäjää arvioimaan ja kehittämään asumispalvelujen laatua. Vertaisarviointeja toteutetaan asumisyksiköissä ja tuetussa asumisessa eri puolilla maata.

Asukkaiden kehittämä VERTAISarviointi™ sai oikeusministeriön Demokratiapalkinnon vuonna 2014. 

Vertaisarviointi

  • on menetelmä asumisen palvelujen laadun arviointiin.
  • on asumispalveluja käyttävien ihmisten itsensä kehittämä.
  • toteutetaan haastattelemalla asumispalvelujen käyttäjiä heidän kodissaan.
  • on luotettava ja edullinen tapa kerätä asukkailta palautetta.
  • tuo esiin palvelun tuottajan asukaslähtöistä toimintatapaa, joka kiinnostaa myös palvelun tilaajaa.
  • vahvistaa asukkaan itsemääräämistä ja vaikuttamistaitoja.
  • toteuttaa YK:n Vammaissopimuksen ja Suomen Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteita vammaisten ihmisten yhdenvertaisesta osallisuudesta yhteiskunnassa.

 

Miten Vertaisarviointi tehdään - katso video

 

 

 

Palveluntuottaja - Vertaisarvioinnilla saat tietoa ja ratkaisuja

Tilaamalla Vertaisarvioinnin voit vahvistaa asukkaan osallisuutta, kehittää toimintaa ja parantaa palvelujen laatua.  Vertaisarviointeja olemme toteuttaneet kymmenille palveluntuottajille. Arvioinnin voi tilata myös kunta tai jokin muu asumispalveluja valvova tai maksava taho. Lue lisää
 

Asukas – osallistumalla Vertaisarviointiin vaikutat

Osallistumalla Vertaisarviointi-haastatteluun voit vaikuttaa omiin palveluihisi ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Vertaisarvioinnin kysymykset koskevat asumista, asukkaiden ja työntekijöiden kohtaamista sekä osallistumis- ja vaikuttamistapoja.

Sinun kokemuksesi ja mielipiteesi ovat tärkeitä. Voit puhua kiireettömästi vaikeistakin asioista. Vertaisarvioitsija ja kirjuri ovat salassapitovelvollisia.

Haluatko vaikuttaa asumispalvelujen laatuun vertaisarvioitsijana? Vertaisarvioitsijat ovat asumisen kokemusasiantuntijoita, jotka haastattelevat muun kuin oman asumisyksikkönsä asukkaita ja koostavat vastauksista palauteraportin. Koulutamme uusia arvioitsijoita tarpeen mukaan.

Jos olet kiinnostunut tilaamaan Vertaisarvioinnin tai toimimaan vertaisarvioitsijana, ota yhteyttä!

Siina Vättö, kehittämissuunnittelija
siina.vatto@aspa.fi
040 631 1128