Kehittämistuloksia | Aspa
-A A +A

Kehittämistuloksia

Kehittämistuloksia
Aspa-säätiö kehittää, tuottaa ja jakaa tietoa vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden asumisesta ja asumisen palveluista. Tässä poimintoja projekteista ja niiden tuloksia.

Osallisuutta osuuskunnista (ESR 2015-2018)

Voisiko osuuskunta olla osatyökykyisille mahdollisuus työllistyä? Olisiko osuuskunnassa työskentely sellainen mahdollisuus, jossa osatyökykyiset voisivat tehdä työtä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan? Millainen ympäristö osuuskunta on kuntoutumisen kannalta? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa vuosien 2015-2018 aikana. Aspa-säätiö toteutti hanketta Kotkassa ja Ylöjärvellä, jonne perustettiin osatyökykyisten ihmisten monialaosuuskunnat Team Kukouri Kotkaan ja Taidokkaat Ylöjärvelle. Lue lisätietoja hankkeesta ja osuuskunnan perustamisesta

 

Tandem (RAY 2012- 2015)

Projekti kehitti mielenterveyspalvelujen järjestelmää kokemuslähtöisesti. Tandemin päämääränä oli mielenterveyskuntoutujien osallisuuden ja asiantuntijuuden vahvistuminen palvelujen kehittäjänä. Projektissa kerättiin Sanasopukassa mielenterveyspalvelujen asiakkaiden palvelukokemuksia ja käytettiin niitä kehittämistyön pohjana. Kokemusasiantuntijat osallistuivat aktiivisesti pilottialueiden kehittämisryhmien toimintaan yhdessä ammattilaisten ja viranomaisten kanssa. Projektin tuloksena syntyi mielenterveyspalvelujen kokemuslähtöisesti kehitettyjä käytäntöjä: palveluopas sekä vertailukehittämisen malli. 

 

Turvallisuuden taitajat -projekti (2012–2014) 

Turvallisuuden taitajat -projekti edisti vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisturvallisuutta. Projekti kehitti asukkaiden turvallisuuskoulutuksen ja koulutti yhteensä 72 asukasta ja 14 työntekijää. Koulutuksen teemoja olivat ensiapu, henkinen tuki, tietoturva, uhkaavan ihmisen kohtaaminen, paloturvallisuus ja arjen turvallisuus. Projektin loputtua koulutusta on toteutettu joissakin kansalaisopistoissa. Sähköinen asumisturvallisuuspeli toteutettiin projektissa ensin opiskelijavoimin. Myöhemmin Aspa on tuottanut Palosuojelurahaston rahoituksella pelialan ammattilaisten voimin Turvat-pelin.

 

Silta työhön (ESR 2012-2014)

Projektin tavoitteena oli edistää työyhteisöjen monimuotoisuutta ja osatyökykyisten, pitkään työttömänä olleiden ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille kehittämällä edelleen sekä levittämällä ja juurruttamalla KoPa-projektissa kehitettyä Työn tuki-mallia. Projektin tuloksena syntyi Työpaikkavalmentaja-koulutus työpaikoille vahvistamaan työyhteisöjen valmiuksia ottaa vastaan ja perehdyttää uusi, osatyökykyinen työntekijä. 


Koulutuksella palkkatyöhön – KoPa (ESR 2008-2011) 

KoPa-projekti tarjosi osatyökykyisille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tuettuja työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia. Projekti keskittyi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle pyrkien vastaamaan alaa tulevaisuudessa kohtaavaan työvoimapulaan. Asiakkaina oli mm. alan vaihtajia, työttömiä, opintonsa keskeyttäneitä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneita henkilöitä. Projektin tuloksena syntyi Työn tuki-malli, joka hyödyntää työhönvalmennuksellisia menetelmiä osatyökykyisen ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisen työhön paluun mahdollistajana.


Omaan elämään – Turvallisen asumisen projekti (RAY 2007 - 2010)

Omaan elämään - Turvallisen asumisen projektissa kehitettiin harvinaista ja vaikeaa epilepsiaa sairastavien ihmisten asumista ja palveluja. Projektin pääyhteistyökumppanina oli Epilepsialiitto. Projektissa kehitettiin välineitä yksilöllisten ja vaihtelevien asumiseen liittyvien avuntarpeiden tunnistamiseen, tuotettiin materiaalia asumisturvallisuuden ja itsenäisen asumisen edistämiseksi sekä kehitettiin välineitä ja malleja yksilöllisten räätälöityjen palveluratkaisujen löytämiseen ja hyödyntämiseen. Projektin tuloksena syntyi muun muassa ASTA™- asumisen toimintojen arviointiin sekä Turvallinen asuminen ja epilepsia-opas.