-A A +A

Vertailukehittäminen

Vertailukehittäminen

Kehittämistyö perustuu kokemusasiantuntijoilta saatuun tietoon palvelujen toimivuudesta.

Vertailukehittämisessä kaksi toimijaa (kuntaa, aluetta, toimintayksikköä) vertailee palvelujaan sekä jakaa toimivia ja kehittää uusia hyviä käytäntöjä. 

Vertailukehittäminen edellyttää aina kokemusasiantuntijoiden osallistumista kehittämistyöhön.

Vertailukehittämisen kulku

  • Kutsu koolle paikalliset toimijat, älä unohda kokemusasiantuntijoita!
  • Kuvatkaa alueenne palvelut sopivalla ryhmätyömenetelmällä, yksinkertaisimmillaan kirjatkaa fläppitaululle.
  • Keskustelkaa hyvistä, säilytettävistä palveluista. Mitä voitaisiin vielä viilata tai mitä haluttaisiin tehdä toisin? Onko päällekkäisyyksiä?
  • Sopikaa tarvittavista toimenpiteistä.
  • Etsikää itsellenne sopiva vertailupari ja tehkää sopimus yhteistyöstä.
  • Sopikaa vertailuparin kanssa yhteinen tapaaminen.
  • Sopikaa jatkotyöskentely.

Lisätietoja 

Jos olet kiinnostunut vertailukehittämisestä omalla alueellasi, ota yhteyttä!

Kehitysjohtaja
Päivi Huuskonen
paivi.huuskonen@aspa.fi
0400 624 437