-A A +A

Henkilökeskeinen toimintatapa

Henkilökeskeinen toimintatapa

Henkilökeskeinen toimintatapa painottaa ihmisen omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, oikeuksien toteutumista ja eettisten arvojen huomioimista käytännön työssä. Aspan koko henkilöstö on perehdytetty henkilökeskeiseen työtapaan.

Tavoitteena on kehittää palveluiden laatua ja vahvistaa henkilöstön työskentelytapoja niin, että asukkaan omaan elämäänsä osallistuminen lisääntyy. 

Asukkaat tulevat tietoiseksi oikeuksistaan ja osaavat vaikuttaa omiin asioihinsa. Myös oman elämäntilanteen ja arjen asioiden ymmärrettävyys paranee henkilökeskeisen tuen avulla. Se lisää itseluottamusta ja hallittavuuden tunnetta. 

Palveluiden arvioinnissa tarkastellaan rutiineja ja kyseenalaistetaan vakiintuneita toimintatapoja. Työtavassa korostuu ratkaisukeskeisyys. 

Toimintatapa muuttaa arjen käytäntöjä, toimintaa ohjaavia käytänteitä ja järjestelmiä sekä kehittää uusia menetelmiä. Tavoitteena on poistaa ja kehittää toimintatapoja, jotka ovat jäänteitä aiemmista käytännöistä tai jämähtämistä rutiininomaiseen toimintaan. Esimerkiksi asukaskokouksissa kiinnitetään huomiota kokouksien merkityksiin ja tavoitteisiin. 

Henkilökeskeinen toimintatapa poistaa stereotyyppisen ihmisten luokittelemisen jonkun ominaisuuden perusteella. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oman elämänsä tähti.  

Tutustu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista