-A A +A

Valinnanvapautta palvelusetelillä

Valinnanvapautta palvelusetelillä

Palveluseteliä voi käyttää palveluiden ostamiseen yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yleisimmin sillä hankitaan asumis-, kuljetus- ja kotipalveluita.

Palveluseteli on kunnalle tai kuntayhtymälle yksi tapa tuottaa sen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelusetelin käyttöä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän myöntämää sitoumusta korvata palvelun kustannukset palvelun saajalle. 

Sina_Valitset_1rivinen_taustalla_RGB_72dpi.jpg

Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Kunta päättää palvelusetelin arvosta, yksityisten palveluntuottajien kriteereistä sekä hyväksyy yksityiset palvelujen tuottajat. Yksityisen palveluntuottajan palvelun tason tulee täyttää lakien vaatimukset ja vastata vähintään samaa tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta palvelulta. 

Miten palvelusetelin saa?

Palvelusetelin myöntää kunnan sosiaalitoimi. Palveluseteliä haetaan hakemuksella. Asiakas ei voi vaatia palveluseteliä, mutta hänellä on aina oikeus kieltäytyä siitä. Hakemiskäytännöt vaihtelevat eri kunnissa. Lisätietoja saa oman asuinkuntasi verkkosivuilta.

Joudunko maksamaan palvelusta?

Maksuttomaksi säädetyt palvelut ovat aina maksuttomia, myös palveluseteliä käytettäessä. Käytännössä kunta määrittää palvelusetelin arvon sellaiseksi, ettei asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Mikäli palvelun hinnassa on omavastuuosuus, palveluntuottaja laskuttaa asiakasmaksun asiakkaalta. 

Miten asiakkaaksi?

1.  Ota ensin yhteyttä oman kuntasi sosiaalitoimeen.
2.  Mikäli tarvitsemaasi palvelua tuotetaan palvelusetelillä, tee palvelusetelihakemus.
3.  Kun sinulle on myönnetty palveluseteli, voit valita sinulle sopivan palveluntuottajan kunnan antamasta listasta.
4.  Ota yhteyttä palveluntuottajaan ja sovi palvelun aloittamisesta. 

Palvelusetelin käyttö Aspan palveluihin

Aspa on palveluntuottajana kymmenissä kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomea.  Palvelusetelillä voi tällä hetkellä maksaa Aspan tuottamia palveluja alla listatuissa kunnissa ja kaupungeissa. Huom. tarjonta laajenee koko ajan, päivitämme listaa jatkuvasti.

 • Espoo, vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtainen apu
 • Espoo, omaishoitajan vapaiden järjestäminen
 • Helsinki, vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
 • Helsinki, vammaisten ihmisten henkilökohtainen apu
 • Helsinki, omaishoidontuen kotiin annettava palvelu
 • Joensuu, kehitysvammaisten ihmisten  tukiasuminen
 • Kaarina, henkilökohtainen apu
 • Kontiolahti, kehitysvammaisten ihmisten tukiasuminen
 • Kotka, vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
 • Kouvola, vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
 • Lohja, vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtainen apu
 • Lohja, omaishoitajan vapaiden järjestäminen
 • Seinäjoki, omaishoidon lomitus
 • Tampere, henkilökohtainen apu
 • Turku, henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Olemme koonneet tietopaketin henkilökohtaisen avun hankkimisesta palvelusetelillä. Lue lisää