-A A +A

Nuorten palvelut

Nuorten palvelut

Nuorten palvelut on tarkoitettu nuorille, joille itsenäinen asuminen sekä itsestä, omista asioista, kaverielämästä ja koulusta tai opiskelusta huolehtiminen voi olla haastavaa ilman säännöllistä tukea.

Nuorten palvelut ovat yksilöllistä ohjausta nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea itsenäisessä asumisessaan ja muussa itsenäistymisessään. Nuorten palvelut on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat lastensuojelun tarpeessa, syrjäytymisvaarassa tai muusta syystä tuen tarpeessa.

Merkittävää on nuoren osallisuus itseään koskeviin asioihin. Tavoitteena on, että nuori saa tuetun asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla edellytykset itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen. Palvelussa huomioidaan nuoren voimavarat, vahvuudet ja taidot. Nuoren palvelut ja tuki määritellään aina nuoren omien tarpeiden mukaan yhteistyössä verkoston kanssa. 

Nuoret voivat siirtyä palveluihimme lastensuojeluyksiköistä, perhekodeista tai omasta kodistaan tai ohjautua lastensuojelun, sosiaalityön, vammaispalvelun, terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai muun tahon kautta. Tilaaja-asiakas (lastensuojelu, sosiaalityö, palveluohjaus) tekee aina päätöksen palvelun aloittamisesta ja myöntää palvelun.

Lisätietoa nuorten palveluista saat osoitteesta palvelut@aspa.fi tai soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa arkisin klo 9-15. Voit myös ottaa yhteyttä palautelomakkeemme kautta.

Aspan toiminta perustuu vahvoihin arvoihin – ihmisen kunnioittamiseen, luotettavuuteen ja asiantuntijuuteen. Henkilökeskeinen toimintatapa, asiakkaan osallisuus ja hänen tahtonsa kuuleminen toteutuvat kaikissa palveluissamme. Asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen mm. asukaskokousten, asiakastyytyväisyyskyselyn ja vertaisarvioinnin avulla.