Mintressi − minun ja meidän intressi | Aspa
-A A +A

Mintressi − minun ja meidän intressi

Mintressi − minun ja meidän intressi
Mintressi-projekti toimii Pirkanmaalla (Hämeenkyrö, Tampere, Valkeakoski) ja Kotkassa.

Tuettu Veikkauksen tuotoilla -tunnusProjektin tavoitteena on asumispalveluja käyttävien ihmisten

  • yksinäisyyden ennaltaehkäiseminen ja väheneminen
  • intresseihin perustuvan harrastustoiminnan virittäminen
  • vapaa-ajan sekä kulttuuri- ja harrastuspalvelujen käytön lisääminen
  • omien intressien mukaisten valintojen tukeminen.

Projektin toimijoita yhdistää ensisijaisesti yhteinen mielenkiinnon kohde eikä avun tai tuen tarve. Projekti auttaa alueella asuvia erilaisia ihmisiä verkostoitumaan. Tekeminen perustuu osallistujien omiin ideoihin ja toiveisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee projektin (2016-2018) toteuttamista Veikkauksen tuotoilla (ent. Raha-automaattiyhdistys).  

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Hanna Åby
040 632 4490
hanna.aby@aspa.fi 

Projektityöntekijä
Taina Lähteilä
040 621 6881
taina.lahteila@aspa.fi

Projektityöntekijä
Maija-Kaisa Pitkänen
040 754 2749
maija-kaisa.pitkanen@aspa.fi