-A A +A

Ohjeita kirjoittajille

Ohjeita kirjoittajille

Aineiston lähettäminen

 • Artikkeli lähetetään päätoimittajalle sähköpostin liitteenä sovittuun määräaikaan mennessä
 • Lehdessä ei julkaista kirjoituksia, jotka on jo julkaistu jossain toisessa lehdessä. Kerro meille, jos olet tarjonnut juttuasi myös muihin lehtiin
 • Lehdellä on oikeus myös kieltäytyä julkaisemasta sille tarjottuja tekstejä, mikäli ne eivät istu lehden tarkoitukseen tai teemaan.
 • Julkaisemme artikkelin yhteydessä myös kirjoittajan tiedot (nimi, titteli/tehtävä, organisaatio).

Suosituspituudet

 • Artikkelin sopiva pituus on aiheesta ja näkökulmasta riippuen 6 000 - 12 000 merkkiä välilyönteineen. 
 • Kulman takaa, Kuuma kysymys tai Kokemuksen ääni -palstojen kirjoitusten sopiva pituus on noin 3000 - 4000 merkkiä.

Ohjeita rakenteeseen

 • Otsikon tulee olla napakka ja ytimekäs. Vältä liian pitkää tai kaksiosaista otsikointia.
 • Artikkeleissa tulee olla ingressi (n. 160 merkkiä), jossa parilla lauseella kerrotaan jutun pääpointti.
 • Ingressin jälkeen tulee lyhyt johdanto, jota ei otsikoida
 • Väliotsikoita tulee olla 3-4 kappaleen välein.
 • Kappaleet pidettävä lyhyinä ja ytimekkäinä.
 • Lehdessä ei käytetä ala- eikä loppuviitteitä.
 • Kirjoituksissa käytetään normaalia tieteellistä viittaustapaa. Viittauksia kannattaa kuitenkin käyttää harkiten. Valitse vain tärkeimmät lähteet. Mikäli tiedossasi on verkkolähteitä, jotka tarjoavat käsittelemästäsi asiasta lisätietoa, voit laittaa linkit lähdeluetteloon. 

Kuvat

 • Artikkeli voidaan kuvittaa kirjoittajan lähettämillä kuvilla.

Artikkelien kommentointi ja editointi

 • Toimituskunnan jäsenet kommentoivat kirjoitukset, jonka jälkeen kirjoittajan on mahdollista tehdä tarpeellisia muutoksia.
 • Toimituksella on oikeus myös editoida tekstiä siten, että sen sisältö ei oleellisesti muutu.
 • Muokattu teksti lähetetään pyynnöstä kirjoittajan nähtäväksi ennen julkaisua.