-A A +A

Suuntaaja 2/2018: Asukkaan oikeudet

Suuntaaja 2/2018: Asukkaan oikeudet

Toteutuvatko YK:n vammaissopimuksen takaamat oikeudet asumispalveluissa? Miten ohjaamisen käytännöt tukevat kehitysvammaisen henkilön toimijuutta? Huomioidaanko seksuaalisuutta riittävästi asumispalveluissa? Entä miten varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa?

 

Kuva Tuomas Koskelasta
Jokaisen meistä tulee voida elää itsenäistä elämää, tulla kuulluksi ja otetuksi mukaan. Oma asunto luo perustan itsenäiselle elämälle mutta se ei yksistään riitä.
Tervetuloa-kyltti kodin ovessa.
Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Se turvataan muun muassa perustuslaissa ja YK:n vammaissopimuksessa. Vammaissopimus vahvistaa oikeuden itsenäiseen asumiseen ja osallisuuteen lähiyhteisössä.
Piirretty kuva, jossa käsiä piikkilangan takana.
Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeudessa ja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisessä on kehitettävää. Kehitettävää on myös omavalvonnan toteuttamisessa sekä riskinarvioinnissa.
Sormi osoittaa Stop-merkkiä, saisinko hieman yksityisyyttä.
Kaksikymppisen "Annan" ja kolmekymppisen "Anssin" mukaan seksuaalisuutta ei huomioida riittävästi asumispalveluissa. Arjen tilanteet saattavat aiheuttaa ahdistusta ja häpeää.
Kuvassa Anni Mannelin.
Saanko päättää, kuinka minun kodissa ollaan ja eletään? Saanko päättää, keitä luonani kulloinkin käy?
Kaksi ihmistä laittaa keittiössä ruokaa.
Kehitysvammaisen henkilön toimijuuden toteutuminen edellyttää perinteisten valtasuhteiden avaamista.
Mekään emme ole myytävänä -kampanjakuva.
YK:n vammaissopimuksen sisältöä ja ulottumista mielenterveyskuntoutujiin ei tunneta riittävästi.
Kuvassa Pinja Eskola
Digitalisaatio on tullut jäädäkseen. Siihen liittyy paljon hyvää, mutta myös varjopuolia, jotka meidän tulee nähdä. On meistä kiinni, kuinka ilmiön potentiaalin valjastamme.
Rivitalon terassilla istuu ihmisiä kesäisenä päivänä.
Suuntana ja tavoitteena ARAn rahoittamassa asuntotuotannossa on mahdollisimman tavallinen asuminen, tavallisilla asuinalueilla, tavallisen asuntokannan joukossa.