-A A +A

Suuntaaja 3/2013 Itsemääräämisoikeus

Suuntaaja 3/2013 Itsemääräämisoikeus

Tämän numeron teemaksi olemme valinneet vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden. Itsemäärääminen kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin.
Itsemääräämisen merkitystä punnitaan aina suhteessa muihin arvoihin kuten oikeudenmukaisuuteen, hyvän toteuttamisen ja vahingon välttämisen pyrkimyksiin.
Valmisteltavana olevan itsemääräämisoikeuslain tarkoituksena on edistää itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.
Valvira selvitti vuoden 2012 aikana, miten asiakkaiden itsemääräämisoikeus toteutuu sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden sekä mielenterveysasiakkaiden asum
Itsemääräämisoikeus kuuluu perustuslain nojalla jokaisen suomalaisen perusoikeuksiin. Henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta sekä oikeutta yksityiselämään pidetään itsestäänselvyyksinä.
Liittyy artikkeliin "Itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen kehitysvammaisten asumisyksiköissä"
Itsemääräämisoikeus kuulostaa sanana hienolta ja mahtipontiselta. Tulee mieleen liuta symboleja ja julistuksia, joissa käytetään jykeviä sanoja.
Kehitysvammaisten ihmisten palvelujen kehittämisessä korostetaan asiakkaiden oikeuksien, erityisesti itsemääräämisoikeuden, toteutumista.
Marja Vuorinen toimii asiantuntijana Espoon Mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Yli viidesosa vammaisista ihmisistä ja mielenterveyskuntoutujista pelkää liikkua yksin ulkona illalla. Keskimäärin suomalaisista vain kymmenesosa koki samoin.
Neurologisesti pitkäaikaissairailla ja vammaisilla ihmisillä on paljon lisätarpeita sekä kotiin saataville asumista tukeville palveluille että kodin ulkopuolista elämää mahdollistavalle avulle.