-A A +A

Tietoa Suuntaajasta

Tietoa Suuntaajasta

Suuntaaja tarjoaa foorumin vammais- ja mielenterveystyön asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksille. Lehti haastaa ajattelemaan ajankohtaisia kysymyksiä uusista näkökulmista.

Suuntaaja on vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumiseen keskittyvä verkkolehti. Lehden kirjoitukset käsittelevät muun muassa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, asumispalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta, hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmää ja sen problematiikkaa, järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimintakentän muutoksia.

Lehden artikkelit ovat esseetyyppisiä laajempia kirjoituksia tai lyhyempiä kannanottoja. Aiheet ovat ajankohtaisia, mutta kuitenkin aikaa kestäviä. Artikkelit voivat toimia esimerkiksi ajankohtaisten asioiden taustoittajina, avoimen keskustelun virittäjänä tai esitellä uusinta tutkimustietoa. Jokaisessa lehdessä tarkastellaan tiettyä teemaa erilaisista näkökulmista.

Lehden kohderyhmänä on sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä muut sosiaalialan ammattilaiset.

Lue lehden artikkeleita. ISSN 2242-2153 (Verkkojulkaisu)