Organisaatio | Aspa
-A A +A

Organisaatio

Organisaatio

Aspa-säätiön johdossa on hallitus, joka määrittelee säätiön strategian ja huolehtii, että sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Säätiön perustajajärjestöt nimeävät hallitukseen edustajansa. Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kahdeksan (8) ja enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta.

Aspa-säätiön hallitus 2018-2019

Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto ry

Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto ry

Hallituksen jäsenet

 • Epilepsialiitto ry, toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen
 • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård
 • Invalidiliitto ry, talousjohtaja Juha Kotikangas
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, toimitusjohtaja Markku Virkamäki
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, toiminnanjohtaja Risto Burman
 • Kehitysvammaliitto ry, toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen
 • Kuurojen Liitto ry, johtaja Helena Torboli
 • Neuroliitto ry, toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva
 • Nuorten Ystävät ry, toimitusjohtaja Tiina Haanpää (1.7.2018 alkaen)
 • Näkövammaisten liitto ry, toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
 • Suomen CP-liitto ry, palvelupäällikkö Juha Lappalainen
 • Suomen Parkinson-liitto ry, toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Työvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan hankkeita sekä tekemään hankkeiden käytännön toteutuksessa tarvittavia päätöksiä. Työvaliokunnan toimikausi kestää kalenterivuoden.

Työvaliokunnan jäsenet 2018

 • Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
 • Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto ry
 • Johtaja Raija Jokila, Kuurojen Liitto ry (31.5.2018 saakka)
 • Toiminnanjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Aspa Palvelut Oy:n hallitus 

Puheenjohtaja
Tuomas Koskela, Aspa-säätiö

Varapuheenjohtaja
Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto

Hallituksen jäsenet

 • Lisbeth Hemgård,  Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
 • Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
 • Raija Jokila, Kuurojen Liitto (31.5.2018 saakka)


Aspa-konsernin johtoryhmä

 • Tuomas Koskela, Aspa-säätiön toimitusjohtaja
 • Johanna Nyström, Aspa Palvelujen toimitusjohtaja
 • Päivi Huuskonen, Aspa-säätiön kehittämispäällikkö
 • Seija Milonoff, Aspa Palvelujen varatoimitusjohtaja
 • Juha Nieminen, konsernin talousjohtaja
 • Johanna Tonttila, konsernin viestintäpäällikkö