Organisaatio | Aspa
-A A +A

Organisaatio

Organisaatio

Aspa-säätiön johdossa on hallitus, joka määrittelee säätiön strategian ja huolehtii, että sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Säätiön perustajajärjestöt nimeävät hallitukseen edustajansa. Hallitukseen kuuluu vähintään 13 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta.

Aspa-säätiön hallitus 2016-2017

Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Epilepsialiitto ry

Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto ry (28.3.2017 lähtien)

Hallituksen jäsenet

 • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård
 • Invalidiliitto ry, talousjohtaja Juha Kotikangas
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, toimitusjohtaja Markku Virkamäki
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, toiminnanjohtaja Risto Burman
 • Kehitysvammaliitto ry, toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen
 • Kuurojen Liitto ry, hallintojohtaja Raija Jokila
 • Mielenterveyden Keskusliitto ry, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka
 • Neuroliitto ry, toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva
 • Nuorten Ystävät ry, toimitusjohtaja Reijo Moilanen
 • Näkövammaisten liitto ry, toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
 • Suomen CP-liitto ry, palvelupäällikkö Juha Lappalainen (1.6.2017 lähtien)
 • Suomen Parkinson-liitto ry, toiminnanjohtaja Hanna Mattila

Työvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan hankkeita sekä tekemään hankkeiden käytännön toteutuksessa tarvittavia päätöksiä. Työvaliokunnan toimikausi kestää kalenterivuoden.

Työvaliokunnan jäsenet 2017

 • Toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Epilepsialiitto ry
 • Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto ry
 • Johtaja Raija Jokila, Kuurojen Liitto ry (26.9.2017 lähtien)
 • Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden Keskusliitto ry
 • Toimitusjohtaja Reijo Moilanen, Nuorten Ystävät ry

Aspa Palvelut Oy:n hallitus 

Puheenjohtaja
Jyrki Pinomaa, Aspa-säätiö

Varapuheenjohtaja
Sari Tervonen, Epilepsialiitto

Hallituksen jäsenet

 • Lisbeth Hemgård,  Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
 • Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
 • Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto


Aspa-konsernin johtoryhmä

 • Toimitusjohtaja Jyrki Pinomaa
 • Toimitusjohtaja Johanna Nyström
 • Kehittämispäällikkö Päivi Huuskonen
 • Palvelu- ja myyntijohtaja Seija Milonoff
 • Talousjohtaja Juha Nieminen