-A A +A

Organisaatio

Organisaatio

Aspa-säätiön johdossa on hallitus, joka määrittelee säätiön strategian ja huolehtii, että sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Säätiön perustajajärjestöt nimeävät hallitukseen edustajansa. Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kahdeksan (8) ja enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta.

Aspa-säätiön hallitus 2020-2021

Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto ry

Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto ry

Hallituksen jäsenet

 • Toiminnanjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
 • Toimitusjohtaja Tiina Haanpää, Nuorten Ystävät ry
 • Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
 • Talousjohtaja Juha Kotikangas, Invalidiliitto ry
 • Palvelupäällikkö Juha Lappalainen, Suomen CP-liitto ry
 • Toiminnanjohtaja Hanna Mattila, Parkinsonliitto ry
 • Kiinteistötoimen johtaja Aarne Rajalahti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
 • Toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto ry
 • Toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen, Epilepsialiitto ry
 • Johtaja Helena Torboli, Kuurojen Liitto ry
 • Toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva, Neuroliitto ry

Työvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan hankkeita sekä tekemään hankkeiden käytännön toteutuksessa tarvittavia päätöksiä. Työvaliokunnan toimikausi kestää kalenterivuoden.

Työvaliokunnan jäsenet 2020

 • Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Toiminnanjohtaja Risto Burman, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
 • Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
 • Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto ry
 • Toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva, Neuroliitto ry

Aspa Palvelut Oy:n hallitus 

Puheenjohtaja
Tuomas Koskela, Aspa-säätiö

Varapuheenjohtaja
Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto

Hallituksen jäsenet

 • Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
 • Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
 • Ulla Nord


Aspa-konsernin johtoryhmä

 • Tuomas Koskela, Aspa-säätiön toimitusjohtaja
 • Johanna Nyström, Aspa Palvelujen toimitusjohtaja
 • Päivi Huuskonen, Aspa-säätiön kehitysjohtaja
 • Satu Lehtinen, Aspa-säätiön kiinteistöjohtaja
 • Seija Milonoff, Aspa Palvelujen varatoimitusjohtaja
 • Juha Nieminen, talousjohtaja
 • Johanna Tonttila, viestintäjohtaja

Aspa-säätiön säännöt (pdf)