-A A +A

Perustajajärjestöt

Perustajajärjestöt

Aspan merkittäviä kumppaneita ovat 13 perustajajärjestöämme. Yhteistyö on tiivistä vammaisten ihmisten, mielenterveyskuntoutujien ja muiden tukea tarvitsevien elämän laadun parantamiseksi.
Järjestöillä on keskeinen rooli kansalaisten palveluiden esiintuojina, kehittäjinä ja palveluiden tuottajina. Kilpaillussa ympäristössä järjestölähtöiset sote-palvelujen tuottajayritykset tekevät yhdessä näkyväksi toiminnan yleishyödyllistä lähtöajatusta ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.  
 

Aspa-säätiön perustajajärjestöt