-A A +A

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Aspa on yhteiskunnallinen toimija ja kuulumme yhteiskunnallisten yritysten Arvoliittoon. Yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita. Me Aspassa haluamme, että jokaisella on mahdollisuus itsenäiseen elämään.

Hankimme vuosittain noin 50 kotia ihmisille, jotka ovat yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa, tarjoamme yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja ja parannamme ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä.

Aspa-säätiö

Aspa-säätiöllä on yli 1 200 vuokra-asuntoa ympäri Suomea. Vuokraamme asuntoja itsenäisessä asumisessa tukea tarvitseville erilaisia mielenterveyden ongelmia kohdanneille henkilöille sekä eri tavoin vammaisille ihmisille. Asumisneuvojamme tukee vuokralaisia asumiseen liittyvissä haasteissa, jotta asuminen sujuisi mahdollisimman hyvin ja vältyttäisiin esimerkiksi häädöiltä. 

Tukiasunnoiksi tarkoitetut asunnot sijaitsevat tavallisissa kerrostaloissa lähellä julkisia palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä. Asunnon hankinnassa otamme huomioon asukkaan tarpeet, toiveet ja vuokranmaksukyvyn. Pyrimme siihen, että tuleva asukas on mukana sopivan asunnon etsinnässä ja hän pääsee alusta alkaen vaikuttamaan oman elämänsä rakentamiseen.

Hankimme asuntoja Veikkauksen pelien tuotoista saatavalla tuella (STEA-avustus), yhtiömme Aspa Palvelut Oy:n osinkotuotolla sekä pankkilainalla. Asukkaalle asuntoa hankkiessamme puolet hankintahinnasta saamme STEAn investointiavustuksena ja toinen puoli on säätiön omaa sijoitusta eli käytännössä ottamaamme pankkilainaa ja omaa rahoitusta.

STEAlta saamamme investointiavuksen ja omarahoituksen turvin asunnon vuokra jää aina alle asumistuen enimmäismäärän eli vuokralaisemme pystyy asumaan asunnossa asumistuen turvin. Emme tavoittele vuokratuottoa vaan haluamme mahdollistaa itsenäisen elämän omassa kodissa.

Aspa Palvelut Oy

Aspa Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille ihmisille. Aspa Palvelut -yhtiön omistaa sataprosenttisesti Aspa-säätiö. Aspa Palvelut maksaa voitostaan osinkoa Aspa-säätiölle, joka käyttää osingon uusien, kohtuuhintaisten asuntojen hankintaan, ja kehittää asumista ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa. 

Tarjoamme asiakkaalle hänen tarvitsemansa tuen ja siirrymme kevyempään palveluratkaisuun, kun asiakkaan tilanne sen sallii. Haluamme tukea asiakkaamme kohti itsenäistä elämää.

Meille tärkeitä ovat tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoivat työntekijät. Siksi haluamme, että meillä puhutaan. Haluamme olla luottamuksen arvoisia. Siksi julkaisimme asiakkaiden, tilaajiemme sekä henkilöstömme antamat palautteet #meilläpuhutaan-verkkosivuillamme.

 

Aspa on sitoutunut ARVO-lupaukseen, jonka toteutumisesta kerromme  Arvolupaus-videolla. Arvolupaus on Yhteiskunnallisten yritysten liiton jäsenten allekirjoittama eettisyystakuu, joka osoittaa vahvan, julkisen sitoumuksen arvopohjaiseen, vastuulliseen liiketoimintaan. Lupauksen tärkein tavoite on tehdä näkyviksi työn arvopohja ja konkreettiset teot arvojen edistämiseksi.