-A A +A

Visio, missio, arvot

Visio, missio, arvot

Visio

Asukkaan täysi osallisuus

Missio

Aspa edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien yhdenvertaisuutta ja täyttä osallisuutta yhteiskunnassa sekä heidän oman tahtonsa kuulumista ja toteutumista heitä koskevissa asioissa.

Arvot

Ihmisen kunnioittaminen

 • Itsemääräämisoikeus ja osallisuus omaa elämää koskeviin päätöksiin kuuluvat kaikille
 • Ihmisten väliset suhteet perustuvat keskinäiseen luottamukseen ja tasavertaisuuteen
 • Arvostamme toistemme ammattitaitoa ja rakennamme luottamuksen ilmapiiriä
 • Kohtelemme toisiamme erilaisuutta hyväksyen

Luotettavuus

 • Toimimme avoimesti
 • Asiakkaamme saa yksilöllisen suunnitelman mukaan sovitut palvelut
 • Olemme vakavarainen, toimintamme on kustannustehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä
 • Henkilöstöpolitiikkamme turvaa tasapuoliset henkilöstöetuudet

Asiantuntijuus

 • Osaamisemme perustana ovat kokemusasiantuntijuus, alan ammattikoulutus ja sitoutuminen
 • Asiakkaamme voi luottaa siihen, että hänet kohdataan ammatillisesti kunnioittaen hänen yksityisyyttään ja yksilöllisyyttään
 • Työmme on suunnitelmallista ja toimintaamme kehitetään arvioinnin pohjalta
 • Vahvistumme verkostoissa ja kokoamme tietoa