-A A +A

Tilaajilta saamamme palaute

Tilaajilta saamamme palaute

Selvitämme palveluitamme tilaavien kuntien tyytyväisyyttä Aspa Palvelut Oy:hyn palveluntuottajana vuosittain. Vastaukset ovat poimintoja vuoden 2019 asiakastutkimuksesta.

Missä Aspa Palvelut on erityisesti mielestänne onnistunut?

Asiakkaat pystyvät paremmin asumaan itsenäisesti.

Toiminta joustavaa ja mielestäni melko edullistakin.

Laskutus sujunut hyvin.

Ryhmätoiminnat ovat erityisen onnistuneita.

Pitkäaikainen työ mielenterveydenhuollon parissa.

Brändäys on hyvä.

Ammatillinen tukihenkilötyö on hyvää.

Kotiin vietävät palvelut.

Yhteistyö kuntaan päin on ollut hyvää.

Asuntojen hankkiminen asiakkaille on sujunut hyvin.

Luotettavuus, sovitut asiat pidetään.

Asiakastyössä ja kontaktissa asiakkaaseen ovat onnistuneet.

Asiakkaat viihtyvät heidän yksiköissä.

Yhteistyön ylläpitäminen ja informatiivisuus.

Joustavuus.

Viihtyvyys.

Toiminta joustavaa ja mielestäni melko edullistakin.

Laskutus sujunut hyvin.

Ryhmätoiminnat ovat erityisen onnistuneita.

Pitkäaikainen työ mielenterveydenhuollon parissa.

Brändäys on hyvä.

Ammatillinen tukihenkilötyö on hyvää.

Asuntojen hankkiminen asiakkaille on sujunut hyvin.

Luotettavuus, sovitut asiat pidetään.

Asiakastyössä ja kontaktissa asiakkaaseen ovat onnistuneet.

Yhteistyön ylläpitäminen ja informatiivisuus.

Mitä kehittäisitte Aspa Palveluiden toiminnassa?

Viestintää voisi kehittää.

Työntekijöiden vaihtuvuus välillä nopeaa, asiakkaiden kannalta tämä huono asia koska muutokset saattavat olla haastavia.

Mielestäni yli 65-vuotiaille, varsinkin mielenterveyspuolen asiakkaille vaikeaa löytää paikkoja, sitä voisi jotenkin kehittää.

Hintapolitiikkaa alemmas.

Yhteydenpitoa voisi olla hieman enemmän.

Palveluasumiseen on hyvä satsata, että siinä olisi asiakkaille erilaisia vaihtoehtoja.

Lapsiasiakkaat ja autistiset asiakkaat, näissä aina kehitettävää.

Ryhmätoiminta ei ole ihan toiminut, se voi johtua asiakkaastakin.

Työntekijöiden vaihtuvuus liian suurta.

Viestintää ja yhteydenpitoa voisi olla enemmän, kuulisin mielelläni palveluista lisää.

Tukihenkilöitä pitäisi olla myös miehiä.

Muuta avointa palautetta

Puolivuosittain voisi käydä kaikki asiakkaat kerralla läpi vaikka palaverissa.

Yhteydenpitoa voisi olla enemmän.

Yhteistyö mitä meillä ollut, on ollut ihan mielekästä.

Aspan toiminta minulle entuudestaan tuttu, ja ovat myös kaupungin yksi palveluntuottaja. Yhteistyö ei ole käynnistynyt vielä siksi, etteivät ole löytäneet meille sopivia ratkaisuita. Tästä syystä en osaa numeraaleihin vastata.

Lisätarvetta on, mutta heillä ei aina tarpeeksi työntekijöitä. Lisäksi yhteydenpitoa voisi ehkä hieman olla enemmän.

Yhteydenpitoa voisi olla enemmän.

Aspa on ollut hyvin toimiva kaikinpuolin ja kotiin viedyt palvelut ovat hyvä asia.

Hyvin menee yhteistyö, tsemppiä toivotetaan.

Olen tyytyväinen heidän aktiivisuuteen ja yhteistyöhalukkuuteen.

Aspalla on ihan kivat työntekijät.

Yhteydenpitoa voisi olla hieman enemmän.

Tuettu asuminen kotiin, ja sinne tuotavat palvelut, niille voisi olla jatkossa kysyntää.

Aspa voisi kenties markkinoida ja mainostaa enemmän.

Viestintää voisi kaikkinensa lisätä, koska siitä ei mitään kokemusta.

Joidenkin asiakkaiden kohdalla kaikki menee hyvin, joidenkin ei niinkään. Kovin suuri tarve näille palveluille, on tärkeää että niitä järjestetään ja tuotetaan.

Kannattaa tähän kilpailutukseen, hintaan ja kriteereihin panostaa.

Osa tukihenkilöistä pitää meihin päin aktiivisemmin yhteyttä kun toiset, mutta kyllä määrä on ihan riittävä kaikkinensa.

Lähinnä päivätoiminnan kanssa olen itse tekemisissä, hyvin vähän yhteistyötä. Ei tule mieleen mitään positiivista tai negatiivista.

Hyvää työtä tehty, eli jatkakaa samaan malliin.

Kesken sopimuskaudenkin on tullut välillä keskustelua hintoihin liittyen, ja minusta se huono asia. Tämä ei koske vain Aspaa, vaan kaikkien palveluntuottajien kanssa hintapolitiikka on ongelmallista.