-A A +A

Tilaajilta saamamme palaute vuonna 2018

Tilaajilta saamamme palaute vuonna 2018

Missä Aspa Palvelut on erityisesti mielestänne onnistunut?

Ainakin tuottavat laadukkaita palveluita. Yhteistyö toimii hyvin.

Asiakkaan itsenäistä asumista ja sen mahdollistamista.

Asiakkaan kuunteleminen ja yksilökohtainen tarvearviointi.

Asiakkaan päivittäinen tukeminen ja luotettavuus.

He reagoivat, kun heihin päin ottaa yhteyttä ja nopeasti hoitavat asiat.

Monessa asiassa ovat onnistuneet. Asiakkaisiin suhtautuminen. Vuorovaikutus ja ymmärtäminen.

Olemme hyvin saaneet asuntoja asiakkaille ja asiakkaiden toiveet on otettu huomioon asuntoasioissa.

Palvelumalli on hyvä. Asumisen tuki on hyvä. Palvelun räätälöitävyys ja joustavuus tietyissä asioissa

 Yhteistyö palveluratkaisujen löytämisessä.

Palvelutuottajana hyvä ja paremmasta päästä. Asiakkaiden kuntoutumistukeminen. Sitä odotetaan heiltä, että hoitavat asian hyvin.

Mitä kehittäisitte Aspa Palveluiden toiminnassa?

Arviointimenetelmiä pitäisi parantaa. Pitäisi päästä syvemmälle.

Asiakkaiden kuunteleminen ja mielipiteiden huomiointi. Asiakkaiden osallistuminen on tärkeää.

Eivät valikoisi asiakkaita niin, että mikä on helppo ja mikä vaikea asiakas.

Enemmän raportointia työskentelystä asiakkaan kanssa.

Henkilökunnan ammattitaito. Psykiatrisen henkilökunnan erityisosaamista siihen kohderyhmään ja palveluun mitä ostamme.

Henkilöstön koulutusta. Yhteydenpitoa koostuen ja harkiten. Tuntuu, että yhteydenpito on aggressiivista ja hyökkäävä, kun vaaditaan nopeasti toimia asialle, mikä ei meistä tunnu sellaiselta, että se vaatisi nopeasti toimia.

Ilta-aikaista palvelua.

Jos löytyisi asumisratkaisuja erilaisten asiakkaiden tilanteisiin ja tarpeisiin. Monenlaisiin eri tarpeisiin, ei vain diagnoosin perusteella, vaan myös elämäntilanteen mukaan.

Jämäkkyyttä asiakkaisiin nähden. Itsemääräyksien puitteissa, mutta enemmän jämäkkyyttä, että tulisi tehtyä sovitut asiat.

Kaipaisin sosiaalista työotetta enemmän kuin terveyshuollollista otetta.

Kiinnittää huomioita asiakkaan itsemääräämisoikeuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

Kuntaan päin säännöllistä raportointia.

Kuntayhteistyötä ja haluaisin säännölliset koosteet ja arvioinnit asiakkaan tilanteesta.

Laajemmalle vaikeavammaisten joukolle palveluita.

Markkinointia voisi olla enemmän.

Neuropsykiatriankirjon asiakkaat ovat iso asiakasryhmä kaikissa kunnissa ja heidän palveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen ja tavoitteellinen työskentely. Sitä toki on jo, mutta näen, että siinä on koko ajan kehittämistä lisää ja ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa.

Palveluvalikoimaa voisi laajentaa.

Päivätoiminnan sisällön kehittämiseen.

Riittävää henkilöstömäärää. Olisi aikaa ja pystyisivät ottamaan tarjotut asiakkaat vastaan. Pystyisivät 100% vastaamaan meidän tarpeisiin.

Suunnitteilla meillä on kuntouttava työtoiminta. Nykyistä toimintaa kehittäisin sillä, että ottaisivat rohkeammin ja aktiivisemmin arviointia asiakkaiden tuen keventämiseen ja alentamiseen.

Tiedottamista vaihtoehtoisesta asumisesta.

Ulkopuolisten palveluiden käyttömahdollisuutta asiakkaille, eli esimerkiksi kansalaisopiston yms. palveluiden käyttämistä.

Yhteydenpito ja tiedotus.

Muuta avointa palautetta

Aspa on aika edullinen; tämä on hyvä asia.

Ei ole sen kummosempaan palautetta tai toiveita palveluiden kehittämiselle.

Hyvin on yhteistyö toiminut heidän kanssaan.

Kiitokset yhteistyöstä!

Neuropsykiatrinkirjon asiakkaiden sosiaalinen kuntoutus on koko ajan tapetilla kaikissa kunnissa. Kaikkiin palvelutarjoajiin liittyvä asia on, kun he määrittelevät omia palvelupakettejaan omilla nimillään, niin käsitteet pitäisivät olla sellaiset, että tiedämme puhuvamme samoista asioista. Käsitteet pitäisi tuoda lähemmäksi toisiamme.

Olen ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme.

Yhteistyö on toiminut hyvin, se on tärkeää. Asiakasnäkökulma on tärkeä ja sitä he pitävä hyvin yllä.

Yhteistyö on toiminut hyvin.

Suosittelisitko Aspa Palveluita

Oma kokemus on että tarvetta mitä on niin ei saa ja henkilökunnan osaamisessa puutteita.

Riippuu tapauksesta. Suosittelu on yksilöllistä arviointia.

Aika vähän olen tehnyt yhteistyötä niin en osaa tarkemmin perustella.

Aina on vähän parannettavaa mutta kuitenkin hyvä konsepti jolla toimia.

Kymppiä ei voi antaa, ei kukaan täydellinen ole. On joutunut asioita selvittelemään, vaikka pääosin nämä johtuneet eräästä hankalasta asiakkaasta.

Riippuen asiakastapauksista.

Riippuu tilanteesta.

Tarkoituksenmukaisuus huomioiden.

Aspa palveluissa on vaihtelua miten palvelut pelaa eri yksiköissä.

Hyvää yhteistyötä.

Lyhyen kokemuksen perusteella.

Olen jo suositellutkin heitä.

Taustalla oma aikaisempi yhteistyö Aspa Palveluiden kanssa. Hyvä vaikutelma jäänyt; hyvä palvelualttius ja palveluiden laatu.

Viime aikoina eivät ole pystyneet ottamaan asiakkaita vastaan, mutta yhteistyö on ollut hyvää.

Voisin suositella ja olenkin suositellut.

Yhteistyö on toiminut hyvin.