-A A +A

Hyvät muuvit

Hyvät muuvit

Hyvät muuvit -hankkeessa edistetään palveluasumisen piirissä olevien aikuisten liikunnan harrastamista.

Suomessa on vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä noin 6 000 henkilöä sekä kuntien ja yksityisten tuottamissa psykiatrisissa asumispalveluissa noin 7 500 henkilöä.

Kolmivuotisessa hankkeessa (2019–2021) kehitetään asumispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopiva lähiliikunnan konsepti sekä parannetaan vaikeavammaisten henkilöiden vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia muun muassa etsimällä uudenlaisia yhteistyömalleja kuntien erityisliikunnanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien tahojen kanssa. Hanketta hallinnoi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta (VAU).
 
Hankkeen aikana toteutetaan pilotteja asumispalveluyksiköissä, päivätoimintayksiköissä, klubitaloyhteisössä ja mielenterveysyhdistyksen kohtaamispaikassa. Yksiköt sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Lisäksi toteutetaan avoimella kutsuperiaatteella neljä kokeilutapahtumaa kaikilla kolmella pilottialueella.
 
Tavoitteena on kolmen vuoden aikana levittää hankkeessa syntyneitä toimintamalleja yhteistyökumppanien asumispalveluihin koko Suomessa. Hankkeen tuloksena asukkaiden liikunta ja heidän kokemansa hyvinvointi lisääntyvät. Pilottikohteisiin syntyy asukkaiden ja työntekijöiden liikuttajatiimejä, jotka jatkavat toimintaansa hankkeen jälkeenkin.

Hanke on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
 
Hankkeen kumppanit ovat:

  • Aspa-säätiö
  • Aspa Palvelut (Aspa-koti Liljalaakso, Aspa-koti Nahkuri, Aspa-koti Sillanpää, Aspa-koti Valtti)
  • Sopimusvuori ry / Näsinkulman Klubitalo / Tampere
  • Suomen CP-liitto ry/Halisten palveluasunnot
  • Lempäälän Ehtookoto/Kunnari (mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta)
  • Rauman MTY Friski Tuult ry/mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  • Valkeakosken kaupunki / mielenterveyspalvelut
  • Valkeamieli ry (mielenterveysyhdistys) / Valkeakoski
  • Mielenterveyden Keskusliitto ry