-A A +A

TopHouse

TopHouse

Tulevaisuudessa se tuki, jolla asukas voi kehittää ja vahvistaa omaa identiteettiään korostuu yhä enemmän.​ Siksi Aspa oli mukana TopHouse-projektissa kehittämässä THINA-arviointityövälinettä, joka tarjoaa tietoa, miten jokaisen asumispalveluasukkaan omaa identiteettiä - omaa minää - parhaiten tuetaan.

Aspa-säätiön osuutena projektissa oli kehittää tuen arviointityöväline THINA mm. asumispalvelutyöntekijöille, sosiaalihuoltoon ja henkilökohtaisille avustajille. THINA eli Pack on Assesment of Individual Needs and Rights kertoo, missä asioissa muutosta ja kehittymistä tarvitaan. Tällaisten asioiden voimakkaampi tukeminen asumispalvelutyössä ja erilaisten esteiden poistaminen liittyvät vastuuseen ja velvoitteeseen toteuttaa vammaisen henkilön oikeuksia.

"Elää niin kuin muutkin ihmiset". Tämä toive on tuttua meille jokaiselle vammaisalalla. Siihen liittyy asumispalvelutyöntekijöiden jokapäiväinen työ erilaisissa käytännön tehtävissä, asukkaan asioissa ja yhteyksissä lähiympäristöön.

THINA-arviointityövälinettä pilotoitiin neljässä Aspa-kodissa, Kuparikulmassa, Perhoslehdossa, Sillansuussa ja Sopurinteessä.

–Odotamme, että projektin edetessä saamme lisää työkaluja asiakkaan omien kykyjen, itsensä toteuttamisen, itsetunnon ja muiden minuuden ominaisuuksien tukemiseen, kertoo varavastaava Outi Tiainen Aspa-koti Kuparikulmasta.

THINA perustuu YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimukseen. Se toimii asumispalvelutyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden työvälineenä, jotta asuminen saadaan vastaamaan nykypäivän laatuvaatimuksia, joita myös YK:n vammaissopimus ohjaa.

Kansainvälisen TopHouse-projektin (Towards Personcentred Housing Services in Europe) rahoittajana on Erasmus+. Kaksivuotisessa projektissa mukana ovat Suomen lisäksi Irlanti, Espanja, Itävalta ja Iso-Britannia.

Lue lisää TopHouse-projektista englanniksi / Read more about TopHouse-project 

TopHouseLontoo_Web.jpg

Maaliskuussa 2019 Suomen edustajat Milla Ilonen Aspa-säätiöstä (vas.), Susanna Rieppo Kehitysvammaliitosta ja Maarit Aalto Aspa-säätiöstä osallistuivat Tophouse Erasmus + koulutukseen Lontoossa.