-A A +A

Vertaisarviointi - asumiseen laatua ja osallisuutta

Vertaisarviointi - asumiseen laatua ja osallisuutta

Saako asumispalvelujen käyttäjä päättää, miten hän kodissaan elää? Vertaisarviointi™ on Aspan kehittämä asukaslähtöinen menetelmä asumisen palvelujen laadun arviointiin.

Vertaisarviointeja toteuttavat vammaiset ihmiset ja mielenterveyskuntoutujat, jotka käyttävät asumisen palveluja. Aspa-säätiö on kouluttanut yli 80 palvelunkäyttäjää arvioimaan ja kehittämään asumispalvelujen laatua. Vertaisarviointeja on toteutettu asumisyksiköissä ja tuetussa asumisessa eri puolilla maata.

Vertaisarviointeja on toteutettu Veikkauksen tuotoilla vuosina 2008-2018.

Vertaisarviointi

  • on menetelmä asumisen palvelujen laadun arviointiin.
  • on asumispalveluja käyttävien ihmisten itsensä kehittämä.
  • toteutetaan haastattelemalla asumispalvelujen käyttäjiä heidän kodissaan.
  • on luotettava ja edullinen tapa kerätä asukkailta palautetta.
  • tuo esiin palvelun tuottajan asukaslähtöistä toimintatapaa, joka kiinnostaa myös palvelun tilaajaa.
  • vahvistaa asukkaan itsemääräämistä ja vaikuttamistaitoja.
  • toteuttaa YK:n Vammaissopimuksen ja Suomen Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteita vammaisten ihmisten yhdenvertaisesta osallisuudesta yhteiskunnassa.

 

Miten Vertaisarviointi tehdään - katso video

 

 

Vertaisarvioinnin tilanneet palveluntuottajat

  • Aspa Palvelut Oy, Attendo Oy, Betesda-säätiö, Caritas-Säätiö, Eedi Oy, Elämänkoti, Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Jyväskylän Katulähetys ry, Maisonkoti, Nuorten Ystävät, Palvelutalo Merenpisara, Pirkanmaan Sininauha ry, Ratamo-koti, Rauman MTY Friski Tuult ry, Rehabia Perniö, Savas - Savon Vammaisasuntosäätiö, Sopimusvuori, Suomen CP-liitto ry, Validia Asuminen ja Vamlas.

Vertaisarvioinnin tilanneet kunnat ja kuntayhtymät

  • Espoo, Jyväskylä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Kotka, Lahti, Pori, Vaalijalan kuntayhtymä ja Vantaa.

Lisätietoja

Lisätietoja Vertaisarvionnista saat kehitysjohtaja Päivi Huuskoselta, p. 040 062 4437 tai paivi.huuskonen@aspa.fi.