Osa 1: Etäkurssin löytäminen ja markkinointi

Tässä osassa arvioidaan ja kehitetään etäkurssin mainostamista ja markkinointia.  On hyvä miettiä, onko kurssia mainostettu muuallakin kuin internetissä. Kannattaa myös varmistaa, että kurssimainoksesta löytyy tiedot työskentelyalustasta ja sen saavutettavuudesta. On hyvä pohtia myös sitä, minkälaisen mielikuvan mainoksen kuvitus ja kurssin nimi luovat vastaanottajalle.

1. Onko kurssia mainostettu myös muualla kuin internetissä?

2. Onko kurssimainoksessa kerrottu, mikä työskentelyalusta on käytössä ja miten sinne pääsee liittymään?

3. Onko kurssimainoksessa riittävät tiedot työskentelyalustan saavutettavuudesta?

4. Onko kurssimainoksessa esitetty selkeästi kurssin hinta ja maksutavat?

5. Onko kurssimainoksessa tuotu esiin mahdolliset alennukset liittyen kurssimaksuihin?

6. Onko kurssimainoksen kuvitus saavutettava?

7. Onko kurssin nimi saavutettava/ymmärrettävä? Kertooko kurssin nimi sen sisällöstä?

8. Onko kurssimainoksen tekstin koko ja kontrasti saavutettavia?

Lähetä tulokset myös sähköpostiini