Osa 2: Selkeys, selkokielisyys ja oikeanlainen informaatio

Tässä osassa arvioidaan kurssi-ilmoituksessa olevan tiedon ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Kaikessa digikoulutuspalvelusta kertovassa materiaalissa tulee käyttää selkeää kieltä. Tämä helpottaa lukijaa ymmärtämään millaisesta digikurssista on kyse. Hän tietää mitä taitoja kurssilla opiskellaan, missä se järjestetään ja milloin. On hyvä myös tarjota tietoa työskentelyalustalla toimimisesta ja alustan tietoturvasta.

1. Onko kurssikuvaus selkeää yleiskieltä tai selkokieltä?

2. Onko kurssikuvauksessa vältetty vaikeaa sanastoa?

3. Onko kurssikuvauksessa käytetty riittävän suuria kontrasteja ja selkeää fonttia?

4. Onko kurssikuvaus niin selkeä, että osallistuja ymmärtää millaiselle kurssille on osallistumassa?

5. Ovatko työskentelyalustan käyttöohjeet selkeästi esillä ja selkeää yleiskieltä tai selkokieltä?

6. Onko kurssimainoksessa kerrottu mitä välineitä etäkurssilla tarvitaan ja miten niitä käytetään?

7. Onko kurssikuvauksessa käytetty kuvia tai muuta visualisointia sisällön selkeyttämiseksi?

8. Onko kurssikuvauksessa tietoa työskentelyalustan tietosuojasta?

Lähetä tulokset myös sähköpostiini